STRANGER IN THE CROWD
ELVIS PRESLEY

I'd been standing on the corner
Since a quarter after seven
I was down to my last cigarette
And the clock in the window
Had it quarter to eleven

I was watching all the people
Passing by me, going places
Just the loneliest guy in the town
Looking for a friendly smile
But all that I could see were faces

And then,
just like the taste of milk and honey
I found the stranger
I'd been looking for
The way my cup of love was overflowing
I knew the stranger in the crowd
And I would be strangers no more

Love that found us on the corner
At a quarter to eleven
I thought you were too good
to be true
All my life I had believed
That angels only live in heaven
But now,
we share the taste of milk and honey
Each day is sweeter than the day before

My cup of love is overflowing
because the stranger in the crowd
And I would be strangers no more

Deep inside, my cup of love was overflowing
I found the stranger
I'd been looking for
The way my cup of love was overflowing
I knew the stranger in the crowd
And I would be strangers no more
Lyrics from http://www.pohodar.com

CIZINKA V DAVU
ELVIS PRESLEY

Stál jsem na rohu
od čtvrt na osm
Měl jsem už jen poslední cigaretu
A hodiny v okně
Ukazovaly tři čtvrtě na jedenáct

Pozoroval jsem všechny lidi,
mě míjející, někam jdoucí
Jen nejosamělejší kluk ve městě
Hledající přátelský úsměv
Ale mohl jsem vidět jen tváře

A pak,
docela jako chuť mléka a medu
Jsem našel cizinku,
jíž jsem hledal
Jak přetékala má číše lásky,
věděl jsem, že cizinka v davu
a já nebudeme již více cizinci

Láska si nás našla na rohu
Ve tři čtvrtě na jedenáct
Myslel jsem, že jsi příliš dobrá,
než abys byla skutečná
Celý můj život jsem věřil,
že andělé žijí jen v nebi.
Ale teď,
spolu sdílíme chuť mléka a medu
Každý den je sladší, než den předtím

Má číše lásky přetéká,
protože cizinka v davu
a já už nebudeme více cizinci

Hluboko uvnitř má číše lásky přetéká
Našel jsem cizinku,
kterou jsem hledal
Jak přetékala má číše lásky,
věděl jsem, že cizinka v davu
a já nebudeme již více cizinci
Překlad z http://www.pohodar.com