PLEDGING MY LOVE
ELVIS PRESLEY

Forever my darling our love will be true
Always and forever I'll love only you

Just promise me darling
Your love in return
May this fire in my soul dear
Forever burn

My heart's at your command dear
To keep, love and to hold
Making you happy's my desire
Keeping you is my goal

Forever I'll love you
for the rest of my days
I'll never part from you
or your loving ways

Just promise me darling
Your love in return
May this fire in my soul dear
Forever burn

My heart's at your command dear
To keep, love and to hold
Making you happy's my desire
Loving you is my goal

Forever I'll love you
for the rest of my days
I'll never part from you
or your loving ways

Just promise me darling
Your love in return
May this fire in my soul dear
Forever burn
Lyrics from http://www.pohodar.com

PŘÍSLIB MÉ LÁSKY
ELVIS PRESLEY

Navždy bude, můj miláčku, naše láska upřímná
Pořád a navždy budu milovat jen Tebe

Jen mi slib, miláčku
Tvá láska na oplátku
Může tento oheň v mé duši, drahá
Navždy rozpalovat

Mé srdce je pod Tvou kontrolou, drahá,
aby Tě mělo, milovalo a objímalo
Má touha je udělat Tě šťastnou
Mít Tě je mým cílem

Navždy Tě budu milovat
po zbytek svých dnů
Nikdy se neodloučím od Tebe
a Tvých způsobů lásky

Jen mi slib, miláčku
Tvá láska na oplátku
Může tento oheň v mé duši, drahá
Navždy rozpalovat

Mé srdce je pod Tvou kontrolou, drahá,
aby Tě mělo, milovalo a objímalo
Má touha je udělat Tě šťastnou
Mít Tě je mým cílem

Navždy Tě budu milovat
po zbytek svých dnů
Nikdy se neodloučím od Tebe
a Tvých způsobů lásky

Jen mi slib, miláčku
Tvá láska na oplátku
Může tento oheň v mé duši, drahá
Navždy rozpalovat
Překlad z http://www.pohodar.com