MEMORIES
ELVIS PRESLEY

Memories,
pressed between the pages of my mind
Memories,
sweetened thru the ages just like wine

Quiet thought come floating down
And settle softly to the ground
Like golden autumn leaves around my feet
I touched them
and they burst apart with sweet memories
Sweet memories

Of holding hands and red bouquets
And twilight trimmed in purple haze
And laughing eyes and simple ways
And quiet nights and gentle days with you

Memories,
pressed between the pages of my mind
Memories,
sweetened thru the ages just like wine,
Memories,
memories, sweet memories
Lyrics from http://www.pohodar.com

VZPOMÍNKY
ELVIS PRESLEY

Vzpomínky
vylisované mezi stránkami mé mysli
Vzpomínky
věkem zesládlé docela jako víno

Tichá myšlenka připlouvá
A lehce se usazuje na zemi
Jako zlaté podzimní listy okolo mé nohy
Dotýkám se jich
a ony se rozpadají se sladkými vzpomínkami
Sladkými vzpomínkami

Na objímající ruce a rudé květy
A soumrak, zahalený v purpurovém oparu
A smějící se oči a obyčejné cesty
A tiché noci a něžné dny s Tebou

Vzpomínky
vylisované mezi stránkami mé mysli
Vzpomínky
věkem zesládlé docela jako víno
Vzpomínky
vzpomínky, sladké vzpomínky
Překlad z http://www.pohodar.com