LOVING YOU
ELVIS PRESLEY

I will spend my whole life through
loving you, loving you.
Winter, summer, spring-time, too,
loving you, loving you.
Makes no difference where I go or what I do.
You know that I'll always be loving you.

If I'm seen with someone new,
don't be blue, don't be blue.
I'll be faithful I'll be true;
always true, true to you.
There is only one for me, and you know who.
You know that I'll always be loving you.
Lyrics from http://www.pohodar.com

MILOVAT TĚ
ELVIS PRESLEY

Strávím celý můj život tím, že budu
milovat Tě, milovat Tě.
V zimě, v létě, také na jaře
Milovat Tě, milovat Tě.
Není žádný rozdíl v tom, kam jdu a co dělám
Víš, že Tě vždycky budu milovat.

Když jsem viděn s někým novým,
nebuď smutná, nebuď smutná.
Budu věrný, budu upřímný;
vždycky upřímný, upřímný k Tobě.
Pro mne je jen jedna jediná a Ty víš kdo.
Víš, že Tě vžycky budu milovat.
Překlad z http://www.pohodar.com