ARE YOU LONESOME TONIGHT
ELVIS PRESLEY

Are you lonesome tonight,
do you miss me tonight?
Are you sorry we drifted apart?
Does your memory stray
to a brighter sunny day
When I kissed you
and called you sweetheart?
Do the chairs in your parlor
seem empty and bare?
Do you gaze at your doorstep
and picture me there?
Is your heart filled with pain,
shall I come back again?
Tell me dear, are you lonesome tonight?

I wonder if you’re lonesome tonight
You know someone said
that the world’s a stage
And each must play a part.
Fate had me playing in love you
as my sweet heart.
Act one was when we met,
I loved you at first glance
You read your line so cleverly
and never missed a cue
Then came act two,
you seemed to change and you acted strange
And why I’ll never know.
Honey, you lied when you said you loved me
And I had no cause to doubt you.
But I’d rather go on hearing your lies
Than go on living without you.
Now the stage is bare and I’m standing there
With emptiness all around
And if you won’t come back to me
Then they can bring the curtain down.

Is your heart filled with pain,
shall I come back again?
Tell me dear, are you lonesome tonight?
Lyrics from http://www.pohodar.com

JSI OSAMĚLÁ DNES V NOCI?
ELVIS PRESLEY

Jsi osamělá dnes v noci?
Stýská se Ti po mně dnes v noci?
Je Ti líto, že jsme se rozešli?
Zabloudí Tvá paměť
k jasnému slunečnému dni,
kdy jsem Tě políbil
a nazval Tě miláčkem?
Zdají se židle ve Tvém salónku
prázdné a holé?
Díváš se upřeně na verandu
a představuješ si mne tam?
Je Tvé srdce naplněno bolestí?
Mám znovu přijít zpět?
Řekni mi, drahá, jsi osamělá dnes v noci?

Divil bych se, kdybys byla dnes v noci sama
Víš, že někdo řekl,
že svět je jevištěm
A každý musí hrát svou roli
Osud mi dal hrát zamilovaného
do Tebe jako mé milé
Jednání první bylo, když jsme se seznámili
Miloval jsem Tě na první pohled
Četla jsi svou linii tak bystře
a nikdy nezmeškala narážku.
Pak přišlo jednání druhé,
vypadala jsi, že ses změnila a hrála divně
A proč, to nikdy nebudu vědět.
Miláčku, když jsi říkala, že mě miluješ, lhala jsi
A já neměl žádný důvod nedůvěřovat Ti
Ale radši bych dál poslouchal Tvé lži
Než žít dál bez Tebe
Teď je jeviště prázdné a já stojím tady
S prázdnotou všude kolem
A jestli se ke mně nevrátíš
Pak můžou spustit oponu.

Je Tvé srdce naplněno bolestí?
Mám znovu přijít zpět?
Řekni mi, drahá, jsi osamělá dnes v noci?
Překlad z http://www.pohodar.com