KENTUCKY RAIN
ELVIS PRESLEY

Seven lonely days and a dozen towns ago
I reached out one night and you were gone
Don't know why you'd run,
what you're running to or from
All I know is I want to bring you home

So I'm walking in the rain,
thumbin' for a ride
On this lonely Kentucky backroad
I've loved you much too long;
my love's too strong
To let you go,
never knowing what went wrong.

Kentucky rain keeps pouring down,
And up ahead's another town
that I'll go walking through
With the rain in my shoes, searchin for you
In the cold Kentucky rain,
in the cold Kentucky rain.

Showed your photograph
to some old gray bearded men
Sitting on a bench outside a general store
They said "Yes, she's been here"
But their memory wasn't clear.
Was it yesterday? No, wait the day before.

Finally got a ride,
with a preacher man who asked,
"Where you bound on such a cold,
dark afternoon?"
As we drove on through the rain,
as he listened I explained
And he left me with a prayer
that I'd find you.

Kentucky rain keeps pouring down,
And up ahead's another town
that I'll go walking through
With the rain in my shoes, searchin for you
In the cold Kentucky rain,
in the cold Kentucky rain.
Lyrics from http://www.pohodar.com

KENTUCKÝ DÉŠŤ
ELVIS PRESLEY

Před sedmi dlouhými dny a tuctem měst.
Jedné noci jsem sáhl a Ty jsi byla pryč.
Nevím, proč jsi utekla,
od čeho a kam utíkáš.
Vše, co vím je, že Tě chci přivést domů.

Tak kráčím v dešti,
stopuju, abych se svezl.
Na téhle opuštěné kentucké vedlejší silnici.
Příliš dlouho jsem Tě tolik miloval;
má láska je příliš silná.
Než abych Tě nechal jít,
aniž byl věděl, co bylo špatně.

Kentucký déšť se stále řine dolů.
A vpředu je další město,
které projdu.
S deštěm v botách, hledající Tebe.
V chladném kentuckém dešti.
V chladném kentuckém dešti.

Ukázal jsem Tvou fotografii
nějakým starým šedovousým mužům.
Sedícím na venku na lavičce před smíšeným zbožím.
Řekli "Ano, ta tu byla."
Ale jejich paměť nebyla jasná.
Bylo to včera? Ne, počkej, den předtím.

Nakonec jsem se svezl,
s farářem, který se ptal:
"Kam jste vyrazil v takovém chladném
temném odpoledni?"
Zatímco jsme se hnali deštěm,
zatímco poslouchal, já vysvětloval.
A on mne opustil s modlitbou,
abych Tě našel.

Kentucký déšť se stále řine dolů.
A vpředu je další město,
které projdu.
S deštěm v botách, hledající Tebe.
V chladném kentuckém dešti.
V chladném kentuckém dešti.
Překlad z http://www.pohodar.com