HOW GREAT THOU ART
ELVIS PRESLEY

Oh Lord my God when I in awesome wonder
Consider all the worlds thy hands have made
I see the stars, I hear the rolling thunder
Thy power throughout the universe displayed

Then sings my soul my savior God to thee
How great thou art
How great thou art
Then sings my soul my savior God to thee
How great thou art how great thou art

When thru the woods and forest glades I wander
And hear the birds sing sweetly in the trees
When I look down from lofty mountain grandeur
And hear the brook and feel the gentle breeze

Then sings my soul my savior God to thee
How great thou art
How great thou art
Then sings my soul my savior God to thee
How great thou art how great thou art

And when I think that God, his Son not sparing
Sent Him to die, I scarce can take it in
That on the cross my burden gladly bearing
He bled and died to take away my sin

Then sings my soul my savior God to thee
How great thou art
How great thou art
Then sings my soul my savior God to thee
How great thou art how great thou art

When Christ shall come with shout of acclamation
To take me home what joy shall fill my heart
Then I shall bow in humble adoration
And there proclaim my God how great thou art

Then sings my soul my savior God to thee
How great thou art
How great thou art
Then sings my soul my savior God to thee
How great thou art how great thou art
Lyrics from http://www.pohodar.com

JAK VELIKÝ TY JSI
ELVIS PRESLEY

Oh Pane, můj Bože, já v nesmírném údivu
přemýšlím o všech světech, jež Tvé ruce stvořily.
Vidím hvězdy, slyším burácející hrom
Tvá síla se ukazuje v celém Vesmíru.

Tak tehdy má duše zpívá Tobě, mému Spasiteli
Jak veliký Ty jsi
Jak veliký Ty jsi
Tak tedy má duše zpívá Tobě, mému Spasiteli
Jak veliký Ty jsi, jak veliký Ty jsi

Když se toulám mýtinami, lesy a pralesy
a slyším ptáčky, sladce zpívající na stromech.
Když se dívám z vznosné majestátnosti hor
A slyším (šumění) potoka a cítím jemný vánek.

Tak tehdy má duše zpívá Tobě, mému Spasiteli
Jak veliký Ty jsi
Jak veliký Ty jsi
Tak tedy má duše zpívá Tobě, mému Spasiteli
Jak veliký Ty jsi, jak veliký Ty jsi

A když myslím na to, jak Bůh svého Syna nešetříce,
poslal Ho, aby zemřel, vzácně můžu pochopit to,
že na kříži nesouce s radostí mé břemeno
krvácel a zemřel, aby vzal na sebe můj hřích

Tak tehdy má duše zpívá Tobě, mému Spasiteli
Jak veliký Ty jsi
Jak veliký Ty jsi
Tak tedy má duše zpívá Tobě, mému Spasiteli
Jak veliký Ty jsi, jak veliký Ty jsi

Když Kristus příjde s nadšeným zakřičením,
aby mě vzal domů, jaká radost naplní mé srdce.
Pak se pokloním v pokorném zbožňování
A veřejně prohlásím, můj Bože, jak velký jsi Ty.

Tak tehdy má duše zpívá Tobě, mému Spasiteli
Jak veliký Ty jsi
Jak veliký Ty jsi
Tak tedy má duše zpívá Tobě, mému Spasiteli
Jak veliký Ty jsi, jak veliký Ty jsi
Překlad z http://www.pohodar.com