YOU DON'T HAVE TO SAY
YOU LOVE ME
ELVIS PRESLEY

When I said, I needed you
You said you would always stay
It wasn't me who changed, but you
And know you've gone away

Don't you know that now you're gone
And I'm left here on my own
Then I have to follow you
And beg you to come home

You don't have to say you love me
Just be close at hand
You don't have to stay forever
I will understand
Believe me, believe me
I can't help I love you
But believe me, I'll never tie you down

Left alone with just a memory
Life seems dead and so unreal
All that's left is loneliness
There's nothing left to feel
Lyrics from http://www.pohodar.com

NEMUSÍŠ ŘÍKAT,
ŽE MNE MILUJEŠ
ELVIS PRESLEY

Když jsem řekl, že Tě potřebuji
Řekla jsi, že bys mohla zůstat napořád
Nebyl jsem to já, kdo to změnil, ale Ty
A vím, že jsi odešla pryč

Nevíš, že jsi teď pryč?
A já tu zůstal úplně sám?
Pak Tě musím následovat
A prosit Tě, abys šla domů

Nemusíš říkat, že mne miluješ
Jen buď poblíž
Nemusíš zůstat navždy
Já to pochopím
Věř mi, věř mi
Nemůžu si pomoct, miluji Tě
Ale věř mi, nikdy Tě nebudu omezovat

Opuštěn sám jen se vzpomínkou
Život se zdá být mrtvý a tak neskutečný
Samota je vše, co zbylo
Nezůstalo nic k pocítění
Překlad z http://www.pohodar.com