IN THE GHETTO - ELVIS PRESLEY

As the snow flies
On a cold and gray chicago mornin’
A poor little baby child is born
In the ghetto
And his mama cries
’cause if there’s one thing
that she don’t need
It’s another hungry mouth to feed
In the ghetto

People, don’t you understand
The child needs a helping hand
Or he’ll grow to be
an angry young man some day
Take a look at you and me,
Are we too blind to see,
Do we simply turn our heads
And look the other way

Well the world turns
And a hungry little boy with a runny nose
Plays in the street as the cold wind blows
In the ghetto
And his hunger burns
So he starts to roam the streets at night
And he learns how to steal
And he learns how to fight
In the ghetto

Then one night in desperation
A young man breaks away
He buys a gun, steals a car,
Tries to run, but he don’t get far
And his mama cries

As a crowd gathers ’round
an angry young man
Face down on the street with a gun in his hand
In the ghetto
As her young man dies,
On a cold and gray chicago mornin’,
Another little baby child is born
In the ghetto
Lyrics from http://www.pohodar.com

V GHETTU

Zatímco se snáší sníh
Chladným a šedým chicagským ránem
Narodilo se chudé, malé dítě
V ghettu
A jeho máma pláče
Protože je jediná věc,
kterou nepotřebuje
Jsou to další hladová ústa k nasycení
V ghettu

Lidé, cožpak nerozumíte?
To dítě potřebuje pomocnou ruku
Nebo jednoho dne vyroste v
zuřivého mladého muže
Podívejte se na sebe a na mne
Jsme tak slepí, abychom viděli?
Nebo jednoduše otočíme hlavu
A díváme se na druhou stranu

Dobře, svět se otáčí
A hladový malý kluk s usmrkaným nosem
Si hraje na ulici, zatímco vane studený vítr
V ghettu
A jeho hlad pálí
Tak se začne potloukat v noci po ulicích
A učí se, jak krást
A učí se, jak bojovat
V ghettu

Pak jedné noci v zoufalství
Se mladý muž utrhne
Koupí pistoli, ukradne auto,
Zkouší utéct, ale nedostane se daleko
A jeho máma pláče

Zatímco se dav srocuje kolem
zuřivého mladého muže
Na ulici zastrašujícího pistolí v jeho rukou
V ghettu
Zatímco její mladý muž umírá
V chladném a šedivém chicagském ránu
Se narodilo další malé dítě
V ghettu
Překlad z http://www.pohodar.com