FAME AND FORTUNE
ELVIS PRESLEY

Fame and fortune
how empty they can be
But when I hold you in my arms
That's heaven to me
Who cares for fame and fortune
They're only passing things
But the touch of your lips on mine
Makes me feel like a king

Your kind of love
is a treasure I hold
It's so much greater
than silver or gold
I know that I have nothing
If you should go away
But to know that you love me
Brings fame and fortune my way
Lyrics from http://www.pohodar.com

SLÁVA A BOHATSTVÍ
ELVIS PRESLEY

Sláva a bohatství
jak prázdné mohou být
Ale když Tě držím ve své náruči
To je pro mne ráj
Kteří se zajímají o slávu a bohatství
Ti věci jen míjejí
Ale dotek Tvých rtů na mých
Ve mne probouzí pocit, že jsem král

Tvůj způsob milování
je poklad, který uchovávám
Je mnohem větší
než stříbro nebo zlato
Vím, že bych neměl nic
Kdybys odešla pryč
Ale vědět, že mě miluješ
Mi svým způsobem přináší slávu a bohatsví
Překlad z http://www.pohodar.com