IF I CAN DREAM
ELVIS PRESLEY

There must be lights
burning brighter somewhere
Got to be birds flying higher
in a sky more blue
If I can dream of a better land
Where all my brothers walk hand in hand
Tell me why, oh why,
oh why can't my dream come true

There must be peace
and understanding sometime
Strong winds of promise that will blow away
All the doubt and fear
If I can dream of a warmer sun
Where hope keeps shining on everyone
Tell me why, oh why,
oh why won't that sun appear

We're lost in a cloud
With too much rain
We're trapped in a world
That's troubled with pain
But as long as a man
Has the strength to dream
He can redeem his soul and fly

Deep in my heart
there's a trembling question
Still I am sure
that the answer gonna come somehow
Out there in the dark,
there's a beckoning candle
And while I can think, while I can talk
While I can stand, while I can walk
While I can dream, please let my dream
Come true, right now
Let it come true right now
Oh yeah
Lyrics from http://www.pohodar.com

KDYŽ MOHU SNÍT
ELVIS PRESLEY

Světla musí
někde plát jasněji
Ptáci létat výše
na modřejší obloze
Když můžu snít o lepší zemi
Kde všichni mí bratři kráčí ruku v ruce
Řekni mi proč, oh proč,
oh proč se nemůže můj sen splnit?

Jednou musí být mír
a porozumění
Silně větry příslibů odfouknou pryč
všechnu nedůvěru a strach
Když můžu snít o teplejším slunci
Kde naděje září pro každého
Řekni mi proč, oh proč,
oh proč se nemůže toto slunce objevit?

Jsme ztraceni v mračnu
S takovým množstvím deště
Jsme chyceni v pasti světa,
který je sužován bolestí
Ale tak dlouho, jak člověk
má sílu ke snění
Může očistit svou duši a vzlétnout

Hluboko v mém srdci
se chvěje otázka
Stále jsem si jist,
že opověď nějak příjde
Tady venku v temnotě
je kývající se svíčka
A zatímco můžu myslet, zatímco můžu mluvit,
zatímco můžu zůstat, zatímco můžu kráčet,
zatímco můžu snít, prosím nechte můj sen
Uskutečnit právě teď
Nechte ho uskutečnit právě teď
Oh, jasně
Překlad z http://www.pohodar.com