DON'T
ELVIS PRESLEY

Don't, don't, that's what you say
Each time that I hold you this way,
When I feel like this and I want to hold you,
baby, don't say don't.

Don't, don't leave my embrace
For here in my arms is your place
When the night grows cold and I want to hold you,
baby, don't say don't.

If you think that this is just a game
I'm playing
If you think that I don't mean
ev'ry word I'm saying
Don't, don't, don't, don't,
Don't feel that way
I'm your love and yours I will stay

This you can believe
I will never leave you
Heaven knows I won't
Baby, don't say don't
Lyrics from http://www.pohodar.com

NE
ELVIS PRESLEY

Ne, ne, to je to, co říkáš
Pokaždé, když Tě takhle objímám
Když se takhle cítím a chci Tě obejmout,
miláčku, neříkej ne.

Ne, neutíkej z mého objetí
Tvé místo je tady v mé náruči
Když noc je stále chladnější a já Tě chci objímat,
miláčku, neříkej ne.

Jestli si myslíš, že je to jen hra
Že si hraju
Jestli si myslíš, že nemyslím vážně
každé slovo, které říkám
Ne, ne, ne, ne,
Nevnímej to takhle
Já jsem Tvá láska a Tvůj zůstanu

Tomu můžeš věřit
Já Tě nikdy neopustím
Nebesa vědí, že ne
Miláčku, neříkej ne
Překlad z http://www.pohodar.com