DON'T BE CRUEL
ELVIS PRESLEY

You know I can be found,
sitting home all alone,
If you can't come around,
at least please telephone.
Don't be cruel to a heart that's true.

Baby, if I made you mad
for something I might have said,
Please, let's forget the past,
the future looks bright ahead,
Don't be cruel to a heart that's true.
I don't want no other love,
Baby it's just you I'm thinking of.

Don't stop thinking of me,
don't make me feel this way,
Come on over here and love me,
you know what I want you to say.
Don't be cruel to a heart that's true.
Why should we be apart?
I really love you baby, cross my heart.

Let's walk up to the preacher
and let us say I do,
Then you'll know you'll have me,
and I'll know that I'll have you,
Don't be cruel to a heart that's true.
I don't want no other love,
Baby it's just you I'm thinking of.

Don't be cruel to a heart that's true.
Don't be cruel to a heart that's true.
I don't want no other love,
Baby it's just you I'm thinking of.
Lyrics from http://www.pohodar.com

NEBUĎ KRUTÁ
ELVIS PRESLEY

Víš, že můžu být nalezen,
sedíc doma úplně sám.
Pokud se nemůžeš zastavit,
alespoň, prosím, zavolej.
Nebuď krutá k srdci, které je věrné.

Miláčku, jestli jsem Tě naštval
něčím, co jsem možná řekl,
Prosím, zapomeňme na minulost,
budoucnost před nám vypadá jasně.
Nebuď krutá k srdci, které je věrné.
Nechci jinou lásku,
Miláčku, jsi to jen Ty, na koho myslím.

Nepřestávej na mě myslet,
nenuť mě cítit se takhle.
Zastav se tady a miluj mne.
Víš, co Ti chci říct.
Nebuď krutá k srdci, které je věrné.
Proč bychom měli být rozdělěni?
Já Tě opravdu miluji, miláčku, celým srdcem.

Pojďme ke knězi
a řekněme "ano".
Tak budeš vědět, že máš mne.
A já budu vědět, že mám Tebe.
Nebuď krutá k srdci, které je věrné.
Nechci jinou lásku,
Miláčku, jsi to jen Ty, na koho myslím.

Nebuď krutá k srdci, které je věrné.
Nebuď krutá k srdci, které je věrné.
Nechci jinou lásku,
Miláčku, jsi to jen Ty, na koho myslím.
Překlad z http://www.pohodar.com