BLUE RIVER
ELVIS PRESLEY

Blue river,
it can't be found on any map that I know
But it's the place
where lonely lovers all go
To cry their tears, blue river
It winds along a path of heartache and pain
Of broken dreams from lovin' someone in vain

Like I loved you, and baby I still do
I held you so tight
You were out of my sight
I'm feelin' so low
But I gotta go

Blue river
because you never
really cared about me
From now on baby that's where I'm gonna be
Cryin' over you, by the river of blue
Lyrics from http://www.pohodar.com

SMUTNÁ ŘEKA
ELVIS PRESLEY

Smutná řeka,
nedá se najít na žádné mapě, kterou znám.
Ale je to místo,
kam jdou všichni osamělí zamilovaní
Aby plakali své slzy, řeku smutku.
Klikatí se podél cesty zármutku a bolesti.
Zlomených snů o něčím marném milování.

Jak jsem miloval Tebe a miláčku, pořád miluji.
Tak pevně jsem Tě objímal.
Byla jsi mimo můj dohled.
Cítím se tak špatně.
Ale musím jít

Smutná řeka,
protože Ty jsi o mně
nikdy neměla opravdový zájem.
Od teď, miláčku, budu tady.
Plakat nad Tebou, u smutné řeky.
Překlad z http://www.pohodar.com