CANDLE IN THE WIND - ELTON JOHN

Goodbye England's rose;
may you ever grow in our hearts.
You were the grace that placed itself
where lives were torn apart.
You called out to our country,
and you whispered to those in pain.
Now you belong to heaven,
and the stars spell out your name.

And it seems to me you lived your life
like a candle in the wind:
never fading with the sunset
when the rain set in.
And your footsteps will always fall here,
along England's greenest hills;
your candle's burned out long before
your legend ever will.

Loveliness we've lost;
these empty days without your smile.
This torch we'll always carry
for our nation's golden child.
And even though we try,
the truth brings us to tears;
all our words cannot express
the joy you brought us through the years.

Goodbye England's rose,
from a country lost without your soul,
who'll miss the wings of your compassion
more than you'll ever know.
Lyrics from http://www.pohodar.com

SVÍČKA VE VĚTRU

Sbohem Anglická růže;
snad budeš růst v našich srdcích.
Byla jsi požehnáním, které se samo zasadilo,
tam, kde život byl přetržen.
Zavolala jsi do naší země,
a šeptala jsi těm v bolesti.
Nyní patříš do nebe,
a hvězdy hláskují Tvé jméno.

A mně připadá, že jsi žila svůj život
jako svíčka ve větru:
nikdy nehasnoucí se západem slunce
když se spustil déšť.
A Tvé stopy se vždycky objeví,
okolo nejzelenějších vrchů Anglie;
Tvá svíčka dlouho předtím dohořela
Tvá legenda vždycky bude.

Roztomilost, kterou jsme ztratili;
ty prázdné dny bez Tvého úsměvu.
Ten plamen, který jsme vždycky nesli
pro zlaté dítě našeho národa.
A přesto, že jsme to zkoušeli,
pravda nám přinesla slzy;
všechna naše slova nemůžou vyjádřit
tu radost, kterou jsi nám během let přinesla.

Sbohem Anglická růže,
ze země ztracené bez Tvé duše,
které budou chybět křídla Tvého soucitu,
víc, než bys kdy věděla.
Překlad z http://www.pohodar.com