SACRIFICE
ELTON JOHN

It's a human sign
When things go wrong
When the scent of her lingers
And temptation's strong

Into the boundary
Of each married man
Sweet deceit comes calling
And negativity lands

Cold cold heart
Hard done by you
Some things look better baby
Just passing through

And it's no sacrifice
Just a simple word
It's two hearts living
In two separate worlds
But it's no sacrifice
No sacrifice
It's no sacrifice at all

Mutual misunderstanding
After the fact
Sensitivity builds a prison
In the final act

We lose direction
No stone unturned
No tears to damn you
When jealousy burns
Lyrics from http://www.pohodar.com

OBĚŤ
ELTON JOHN

Je to znamení člověka
Když věci jdou špatně
Když její vůně přetrvává
A pokušení je silné

V mezích
Každého ženatého muže
Sladké klamy volají
A negativnost dopadá

Chladné, chladné srdce
Těžko Tebou připravené
Některé věci vypadají lépe, miláčku
Jen procházejí

A není to žádná oběť
Jen jednoduché slovo
Je to život dvou srdcí
Ve dvou oddělených světech
Ale není to žádná oběť
Žádná oběť
Není to vůbec žádná oběť

Vzájemné nepochopení
Podle faktů
Citlivost vytváří vězení
V konečném jednání

Ztrácíme směr
Žádný neobrácený kámen
Žádné slzy k Tvému prokletí
Když žárlivost pálí
Překlad z http://www.pohodar.com