CANDLE IN THE WIND
ELTON JOHN

Goodbye Norma Jean
No I never knew you at all
You had the grace to hold yourself
While those around you crawled
They crawled out of the woodwork
And they whispered into your brain
They set you on the treadmill
And they made you change your name

And it seems to me you lived your life
Like a candle in the wind
Never knowing who to cling to
When the rain set in
And I would have liked to know you
But I was just a kid
Your candle burned out long before
Your legend ever did

Loneliness was tough
The toughest role you ever played
Hollywood created a superstar
And pain was the price you paid
Even when you died
All the press still hounded you
All the papers had to say
Was that Marilyn was found in the nude

And it seems to me you lived your life
Like a candle in the wind
Never knowing who to cling to
When the rain set in
And I would have liked to know you
But I was just a kid
Your candle burned out long before
Your legend ever did

Goodbye Norma Jean
Though I never knew you at all
You had the grace to hold yourself
While those around you crawled
Goodbye Norma Jean
From the young man in the 22nd row
Who sees you as something more than sexual
More than just our Marilyn Monroe

And it seems to me you lived your life
Like a candle in the wind
Never knowing who to cling to
When the rain set in
And I would have liked to know you
But I was just a kid
Your candle burned out long before
Your legend ever did

Your candle burned out long before
Your legend ever did
Lyrics from http://www.pohodar.com

SVÍČKA VE VĚTRU
ELTON JOHN

Sbohem, Normo Jean
Ne, vůbec jsem Tě neznal
Udržela sis důstojnost,
zatímco ti okolo Tebe se plazili
Vyplazili se odnikud
a šeptali do Tvé mysli
Přivedli Tě do toho věčného kolotoče
a přiměli Tě změnit si jméno

A mně se zdá, že jsi žila svůj život
jako svíčka ve větru
Nikdy jsi nevěděla, koho se držet
Když začalo pršet
A já bych Tě byl býval rád znal
Ale byl jsem ještě dítě
Tvá svíčka vyhořela dlouho předtím
než kdy vyhoří Tvá legenda

Těžké je osamění
Nejtěžší role, jako jsi kdy hrála
Hollywood stvořil superhvězdu
a bolest je cenou, jíž jsi za to zaplatila
Dokonce i když jsi zemřela,
tisk Tě stále pronásledoval
Jediné, co časopisy musely napsat,
bylo, že Marylin byla nalezena nahá

A mně se zdá, že jsi žila svůj život
jako svíčka ve větru
Nikdy jsi nevěděla, koho se držet
Když začalo pršet
A já bych Tě byl býval rád znal
Ale byl jsem ještě dítě
Tvá svíčka vyhořela dlouho předtím
než kdy vyhoří Tvá legenda

Sbohem, Normo Jean
Ne, vůbec jsem Tě neznal
Udržela sis důstojnost,
zatímco ti okolo Tebe se plazili
Sbohem, Normo Jean
od mladého muže ve 22. řadě
Který v Tobě vidí víc, než sexsymbol
Víc, než jen naši Marylin Monroe

A mně se zdá, že jsi žila svůj život
jako svíčka ve větru
Nikdy jsi nevěděla, koho se držet
Když začalo pršet
A já bych Tě byl býval rád znal
Ale byl jsem ještě dítě
Tvá svíčka vyhořela dlouho předtím
než kdy vyhoří Tvá legenda

Tvá svíčka vyhořela dlouho předtím
než kdy vyhoří Tvá legenda
Překlad z http://www.pohodar.com