LILAC WINE
ELKIE BROOKS

I lost myself in a cool damp night
Gave myself in that misty light
Was hypnotized by a strange delight
Under a lilac tree
I made wine from the lilac tree
Put my heart in its recipe
It makes me see what I want to see
and be what I want to be

When I think more than I want to think
Do things I never should do
I drink much more than I ought to drink
Because it brings me back you...

Lilac wine is sweet and heady,
like my love
Lilac wine, I feel unsteady,
like my love
Listen to me...
I cannot see clearly
Isn't that he coming to me nearly here?

Lilac wine is sweet and heady
where's my love?
Lilac wine, I feel unsteady,
where's my love?

Listen to me, why is everything so hazy?
Isn't that he, or am I just going crazy, dear?
Lilac Wine, I feel unready
for my love...
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŠEŘÍKOVÉ VÍNO
ELKIE BROOKS

Ztratila jsem sebe sama v chladné, vlhké noci
Dala sama sebe v tom mlhavém světle
Byla jsem hypnotizována zvláštním potěšením
Pod šeříkem
Ze šeříku jsem udělala víno
Do jeho receptury vložila své srdce
Přimělo mě vidět, co jsem vidět chtěla
a být tím, čím jsem chtěla být

Když myslím víc, než chci myslet
Dělám věci, které bych nikdy dělat neměla
Piju víc, než bych pít měla
Protože mi to přivádí zpět Tebe

Šeříkové víno je sladké a opojné
jako má láska
Šeříkové víno, cítím se vratká,
jako má láska
Naslouchej mi...
Nedokážu vidět jasně
Nepřichází on ke mně blíž?

Šeříkové víno je sladké a opojné
Kde je má láska?
Šeříkové víno, cítím se vratká
Kde je má láska?

Naslouchej mi, proč je všechno tak zamlžené?
Což to není on, nebo jen blázním, drahý?
Šeříkové víno, necítím se připravená
na mou lásku...
Překlad z http://www.pohodar.com