LAND OF THE MIRACLE
EDGUY

Blinded by the fire
and the sorrow of the day,
I come knocking at your door
to dry the tears away.
The eventide is calling me
to take a look into your eyes.
Pull me on and make me mesmerized
Riding on the wings of light,
dreaming dreams and holding tight;
leaving all my sorrow far behind.
Your eyes are the gate

to the land of the miracle
where our love can make us fly, make us fly.
In the land of the miracle
we can find a reason why and how we can fly.

Open up the book of madness,
read the page of life!
Who's the one to tell you what to do
and how to rise?
And if the stars would fall one day
I`d climb up to the sky
to put them back for you to save your smile.

Take a look
into the book of fantasy and poetry
and you will see
What you can feel is everything
you need to heal your crying mind,
the soul behind and everything
that you may find inside your head...

A million years have passed away
to make us head for the decay
and to unlearn just
what we yearn for all day long
right to be strong and stick to our ideals,
are they for real
and do we just have lost the thread?

I believe in miracles
they happen every day.
In your arms a dream comes true for me...

(Isn't poetry one of the biggest gifts
to forget our daily life of sorrow?)
Lyrics from http://www.pohodar.com

ZEMĚ ZÁZRAKŮ
EDGUY

Oslepen ohněm
a trápením všedního dne
Přicházím, klepajíc na Tvé dveře,
abych usušil ty slzy
Večer mne volá,
abych pohlédl do Tvých očí
Přitáhni mě a fascinuj mne
Jízda na křídlech světla
Spřádání snů a pevné objetí
Zanechání mého smutku daleko za námi
Tvé oči jsou branou

do země zázraků
Kde nás naše láska může přimět létat, přimět létat
V zemi zázraků
můžeme najít příčinu proč a jak můžeme létat

Otevři knihu bláznovství,
přečti stránku života!
Kdo je tím jediným, aby Ti řekl, co dělat
a jak se zvednout?
A kdyby hvězdy jednoho dne spadly
Vystoupal bych na nebe,
abych je vrátil zpátky a zachránil tak Tvůj úsměv

Podívej se
do knihy fantazie a poezie
a uvidíš
Že můžeš cítit cokoliv,
co potřebuješ k uzdravení Tvé plačící mysli,
poté duše a čehokoliv,
co můžeš najít ve své hlavě...

Milion let uplynulo,
aby nás přimělo řítit se do úpadku
a zapomenutí právě toho,
po čem jsme toužili po celé dlouhé dny
Správné je být silný a lpět na našich ideálech
Jsou reálné?
A ztratili jsme právě souvislost?

Věřím v zázraky,
stávají se každý den.
Ve Tvých rukou se pro mne plní sen...

(Není poezie jedním z největších darů,
abychom zapomněli náš každodenní smutný život?)
Překlad z http://www.pohodar.com