SATURDAY NIGHT - EAGLES

Seems like a dream now,
it was so long ago
The moon burned so bright
and the time went so slow
And I swore that I loved her
and gave her a ring
The bluebird was high on the wing

Whatever happened to Saturday night
Finding a sweetheart and holding her tight?
She said,
Tell me, oh, tell me, was I all right?"
Whatever happened to Saturday night?

The years brought the railroad
It ran by my door
Now there's boards on the windows
And dust on the floor
And she passes the time
at another man's side
And I pass the time with my pride

What a tangled web we weave
Go 'round with circumstance
Someone show me how to tell the dancer
From the dance

What ever happened
To Saturday night?
Choosin' a friend and loosin' a fight
She said,
"Tell me, oh, tell me, are you alright?"
Whatever happened to Saturday night?
Whatever happened to Saturday night?
Lyrics from http://www.pohodar.com

SOBOTNÍ NOC

Teď se to zdá jako sen,
bylo to tak dávno
Měsíc zářil tak jasně
a čas utíkal tak pomalu
A já přísahal, že ji miluji a
dal jí prstýnek
Dívka dostala křídla

Co se vlastně stalo v sobotní noc
Našel jsem milou a sevřel ji v náručí?
Ona řekla:
"Řekni mi, oh řekni mi, byla jsem v pohodě"
Co se vlastně stalo v sobotní noc?

Roky utekly jako voda
Běžely okolo mých dveří
Teď tu jsou na oknech prkna
A prach na zemi
A ona tráví svůj čas
po boku jiného muže
A já trávím svůj čas se svou hrdostí.

Jakou zmatenou síť jsem to utkal
Vypustím podrobnosti
Někdo mi ukázal, jak odvolat tanečníka
Od tance

Co se vlastně stalo
V sobotní noc?
Vybral jsem si přítele a prohrál bitvu
Ona řekla:
"Řekni mi, oh, řekni mi, jsi v pohodě?"
Co se vlastně stalo v sobotní noc?
Co se vlastně stalo v sobotní noc?
Překlad z http://www.pohodar.com