HOTEL CALIFORNIA
EAGLES

On a dark desert highway,
cool wind in my hair
Warm smell of colitas,
rising up through the air
Up ahead in the distance,
I saw shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night
There she stood in the doorway;
I heard the mission bell
And I was thinking to myself,
'This could be Heaven or this could be Hell'
Then she lit up a candle
and she showed me the way
There were voices down the corridor,
I thought I heard them say...

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (Such a lovely place)
Such a lovely face
Plenty of room at the Hotel California
Any time of year (Any time of year)
You can find it here

Her mind is Tiffany-twisted,
she got the Mercedes Benz
She got a lot of pretty,
pretty boys she calls friends
How they dance in the courtyard,
sweet summer sweat.
Some dance to remember,
some dance to forget

So I called up the Captain,
'Please bring me my wine'
He said, 'We haven't had that spirit
here since nineteen sixty nine'
And still those voices
are calling from far away,
Wake you up in the middle of the night
Just to hear them say...

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (Such a lovely place)
Such a lovely face
They livin' it up at the Hotel California
What a nice surprise (what a nice surprise)
Bring your alibis

Mirrors on the ceiling,
The pink champagne on ice
And she said 'We are all just prisoners here,
of our own device'
And in the master's chambers,
They gathered for the feast
They stab it with their steely knives,
But they just can't kill the beast

Last thing I remember, I was
Running for the door
I had to find the passage back
To the place I was before
'Relax,' said the night man,
'We are programmed to receive.
You can check-out any time you like,
But you can never leave!'
Lyrics from http://www.pohodar.com

HOTEL CALIFORNIA
EAGLES

Na temné pouštní dálnici,
chladný vítr čechrá mé vlasy.
Teplá vůně colitas
se line vzduchem
Daleko vpředu
jsem viděl třpytivé světlo
Má hlava ztěžkla a můj zrak zmatněl
Musel jsem zastavit na noc
Tam ve dveřích stála ona
Slyšel jsem zvon misie
A myslel jsem si
'Mohlo by to být nebe nebo by to mohlo být peklo'
Pak zapálila svíčku
a ukázala mi cestu
Dole v chodbě šeptaly hlasy
Myslel jsem, že slyším, jak říkají...

Vítejte v Hotelu California
Takové krásné místo (Takové krásné místo)
Taková krásná tvář
V Hotelu California je hojnost pokojů
V kterýkoli čas roku (kterýkoli čas roku)
Najdete je tady

Její mysl se točí okolo Tiffany
Má Mercedes Benz
Je moc hezká,
Hezké kluky nazývá přáteli
Jak tančí na nádvoří,
sladká letní pohoda.
Některý tanec na připomenutí,
některý tanec na zapomnění.

Tak jsem zavolal kapitána
'Prosím, přineste mi mé víno'
Řekl 'Nemáme tady tento destilát
od roku 1969'
A stále ty hlasy
volaly z veliké dálky,
Vzbuď se uprostřed noci
Jen je slyšet říkat...

Vítejte v Hotelu California
Takové krásné místo (Takové krásné místo)
Taková krásná tvář
Prožívají to v Hotelu California
Jaké milé překvapení (jaké milé překvapení)
Vznes své výmluvy

Zrcadla na stropě
Růžové šampaňské s ledem
A ona řekla: 'My všichni tady jsme jen vězni
našeho vlastního osudu'
A v pánových komnatách,
všichni shromáždění na hostinu
Bodají to všichni svými ocelovými noži
Ale bestii nemůžou zabít

Poslední myšlenka, která mě napadla,
Utíkal jsem ze dveří
Musel jsem najít průchod zpět
Na místo, kde jsem byl předtím
'Relaxuj', řekl noční muž,
'Jsme naprogramováni k přijímání.
Můžeš se odhlásit, kdykoliv chceš,
Ale nemůžeš nikdy odejít!'
Překlad z http://www.pohodar.com