CONFUSION
ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA (ELO)

Everywhere the sun is shining.
All around the world it's shining.
But cold winds blow across your mind.
Confusion--it's such a terrible shame.
Confusion--you don't know what you're sayin'.
You've lost your love
and you just can't carry on.
You feel there's no-one there
for you to lean on.

Every night you're out there darlin'.
You're always out there runnin'.
And I see that lost look in your eyes.
Confusion,I don't know what I should do.
Confusion,I leave it all up to you.
You've lost your love
and you just can't carry on.
You feel there's no-one there
for you to lean on.

Dark is the road you wander.
And as you stand there under.
The starry sky,you feel sad inside.
Confusion,you know it's drivin' me wild.
Confusion,it comes as no big surprise.
You've lost your love
and you just can't carry on.
You feel there's no-one there
for you to lean on.
Lyrics from http://www.pohodar.com

ZMATEK
ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA (ELO)

Všude slunce září.
Všude na světě září.
Ale chladné větry vanou krajinou Tvé mysli.
Zmatek - to je tak hrozná ostuda.
Zmatek - nevíš, co říkáš.
Ztratila jsi svou lásku
a už prostě nemůžeš dál
Cítíš, že tu není nikdo
o koho by ses mohla opřít

Každou noc jsi tady venku, miláčku.
Vždycky tady venku běžíš.
A já vidím ten ztracený výraz Tvých očí
Zmatek, nevím, co bych měl dělat.
Zmatek, nechám to všechno na Tobě.
Ztratila jsi svou lásku
a už prostě nemůžeš dál
Cítíš, že tu není nikdo
o koho by ses mohla opřít

Temná je silnice, kterou putuješ.
A jak staneš tady pod
hvězdným nebem, cítíš v sobě smutek.
Zmatek, víš, že mě to dokáže rozdivočit.
Zmatek, není to žádné velké překvapení.
Ztratila jsi svou lásku
a už prostě nemůžeš dál
Cítíš, že tu není nikdo
o koho by ses mohla opřít
Překlad z http://www.pohodar.com