MERCY
DUFFY

Yeah, yeah, yeah (4x)

I love you
But I gotta stay true
My moral's got me on my knees
I'm begging please
Stop playing games

I don't know what this is
But you got me good
Just like you knew you would
I don't know what you do
But you do it well
I'm under your spell

You got me begging you for mercy
Why won't you release me
You got me begging you for mercy
Why won't you release me
I said you better release me

Now you think that I
Will be something on the side
But you got to understand
That I need a man
Who can take my hand, yes I do

I don't know what this is
But you got me good
Just like you knew you would
I don't know what you do
But you do it well
I'm under your spell

You got me begging you for mercy
Why won't you release me
You got me begging you for mercy
Why won't you release me
I said you better release me

I'm begging you for mercy
Just why won't you release me
I'm begging you for mercy
You got me begging
You got me begging
You got me begging

Mercy,
Why won't you release me
I'm begging you for mercy
Why won't you release me
You got me begging you for mercy
I'm begging you for mercy
I'm begging you for mercy
I'm begging you for mercy
I'm begging you for mercy
Why won't you release me
Break it down

Mercy
Begging you for mercy
You got me begging
Down on my knees
I said mercy
Begging you for mercy
You got me begging
Lyrics from http://www.pohodar.com

SLITOVÁNÍ
DUFFY

Jasně, jasně, jasně (4x)

Miluji Tě
Ale musím zůstat věrná
Má morálka mě sráží na kolena
Naléhavě prosím, prosím
Přestaň si hrát

Nevím, co to je
Ale máš mě tu poddajnou
Právě takovou, jakou jsi věděl, že budeš mít
Ale nevím, co děláš
Ale děláš to dobře
Jsem pod vlivem Tvého kouzla

Máš mě tu prosící o slitování
Proč mě nepustíš?
Máš mě tu prosící o slitování
Proč mě nepustíš?
Říkala sem, že bys mě měl pustit

Teď si myslíš, že já
Budu nějaká bokovka
Ale musíš pochopit,
že potřebuji muže,
který si mě může vzít, ano potřebuji

Nevím, co to je
Ale máš mě tu poddajnou
Právě takovou, jakou jsi věděl, že budeš mít
Ale nevím, co děláš
Ale děláš to dobře
Jsem pod vlivem Tvého kouzla

Máš mě tu prosící o slitování
Proč mě nepustíš?
Máš mě tu prosící o slitování
Proč mě nepustíš?
Říkala sem, že bys mě měl pustit

Prosím Tě o slitování
Proč jen mě nepustíš?
Prosím Tě o slitování
Máš mě tu prosící
Máš mě tu prosící
Máš mě tu prosící

Slitování
Proč mě nepustíš?
Prosím Tě o slitování
Proč mě nepustíš?
Máš mě tu prosící o slitování
Prosím Tě o slitování
Prosím Tě o slitování
Prosím Tě o slitování
Prosím Tě o slitování
Proč mě nepustíš?
Rozmysli si to

Slitování
Prosím Tě o slitování
Máš mě tu prosící
Na kolenou
Říkám slitování
Prosím Tě o slitování
Máš mě tu prosící
Překlad z http://www.pohodar.com