ROXETTE
DR. FEELGOOD

I saw you out the other night
I saw somebody hold you tight
Roxette, I wonder who it could be
It was so dark I couldn't see
But I know it wasn't me
When I tell you it ain't right
I know you've got to agree

I followed you into a show
The band was playing rock'n'roll
Roxette, I didn't need to seek you out
The music played so loud
That I could hear you through the crowd
You was telling everyone
About a new guy you'd found

Roxette I gotta go away
And leave you for a couple of days
Roxette, I don't want no more of your tricks
I'm gonna get some concrete mix
And fill your back door up with bricks
And you better be there waiting
When I get my business fixed
Lyrics from http://www.pohodar.com

ROXETTE
DR. FEELGOOD

Viděl jsem Tě venku druhou noc
Viděl jsem někoho, jak Tě objímá
Roxette, přemýšlím, kdo by to mohl být
Bylo tak temno, že bych nemohl vidět
Ale vím, že jsem to nebyl já
Když Ti řeknu, že to není správné
Vím, že se mnou musíš souhlasit

Následoval jsem Tě na šou
Skupina hrála rock'n'roll
Roxette, nepotřeboval jsem Tě hledat venku
Hudba hrála jen tak nahlas
Že bych Tě mohl slyšet v davu
Jak jsi každému říkala
O novém chlapovi, kterého sis našla

Roxette, musím jít pryč
A opustit Tě na pár dnů
Roxette, nechci už víc Tvých triků
Mám v úmyslu namíchat beton
A zaplnit Tvá zadní vrátka cihlami
A Ty raději budeš čekat tady
Dokud nevyřídím své podnikání
Překlad z http://www.pohodar.com