DOWN BY THE SALLEY GARDENS

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

Down by the Salley Gardens
My love and I did meet
She passed the Salley Gardens
With little snow-white feet.
She bid me take love easy
As the leaves grow on the tree
But I, being young and foolish
With her did not agree.

In a field by the river
My love and I did stand
And on my leaning shoulder
She laid her snow-white hand.
She bid me take life easy
As the grass grows on the weirs
But I was young and foolish
And now am full of tears.
Lyrics from http://www.pohodar.com

DOLE U SALLEY GARDENS

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

Dole u Salley Gardens
Jsme se setkali má láska a já
Ona minula Salley Gardens
Svou malou sněhově bílou nožkou
Vybídla mě, abych bral lásku tak lehce
Jako listy, rostoucí na stromě
Ale já, jsouc mladý a bláznivý
Jsem k tomu nepřistoupil

Na poli u řeky
Jsme se má láska a já zastavili
A na mé opřené rameno
Položila svou sněhově bílou riku.
Vybídla mě, abych bral život tak lehce
Jako tráva, rostoucí na na hrázi
Ale já byl mladý a bláznivý
A teď jsem plný slz.
Překlad z http://www.pohodar.com