SO LONG GOODBYE
DOWN LOW

This song goes out to all the people
who out there who have broken relationships,
misunderstanding and no trust,
and it goes a little something like this
So long goodbye
Are you ready?
Here we go, Down Low style

Uh, uh, check it out
Many nights, I lay alone in my bed,
looking back on the letter she wrote,
I just read
I can´t forget the moments and times
I have of you,
Is she save, Dear Lord,
to my loneliness rules
Shall I pick up the phone and just dial?
Or maybe shall I think it over, for a while?
The pain is so deep everytime
in my sleep and I record it all
when I weep
But now we stay distant from one another,
new people in our lives
that we claim as lovers
Touching her really
don´t quite feel the same,
If you ever been in love
once feelings never change
I hope one day she realises
and see she could have it all
if she´d stay with me
Some nights I wish I wouldn´t break down
and cry, but live must take its course
So long goodbye…

So long goodbye,
there´s no need to cry no more,
so baby just dial oh dial
No need to cry,
I will be back here
in times of need
to be by your side (C´mon)
So long goodbye
(So long goodbye baby)
there´s no need to cry no more,
so baby just dial
No need to cry
(No need to cry baby),
I will be back here
in times of need
to be by your side

Can you understand that the way
that I feel life tearing us apart for real
I wish I could playback time,
but she got her life and I got mine
Before I have to go and before I die,
it´s a struggle
to live to keep my dreams alive
But one day I swear
I´m gonna reach my goal
and just to be on top,
whitout selling my soul
And maybe then we can work this out,
and maybe then you´ll understand
what I´m talking about
´cause what I do, take concentration,
to keep up the life in steady rotation
But one thing I want you to know
in this song,
I´ll be your right to correct your wrong
If you need me,
Yo!, I´ll be here by your side,
to vanish away all your pain,
So long Goodbye…

So long goodbye,
there´s no need to cry no more,
so baby just dial oh dial
No need to cry,
I will be back here
in times of need
to be by your side (C´mon)

C´mon, uh
Can´t tell you why I´m leaving,
Can´t tell you where I´m going to
Can´t tell you where I´ll be upon of that
Can´t tell you why I´m leaving,
Can´t tell you where I´m going to
Can´t tell you where I´ll be upon of that

So long goodbye baby
Uh, bring it back yo

So long goodbye
(No need to cry baby)
there´s no need to cry no more,
so baby just dial
No need to cry,
I will be back here
in times of need
to be by your side
So long goodbye
(So long goodbye baby)
there´s no need to cry no more,
so baby just dial
No need to cry
(No need to cry baby)
I will be back here
in times of need
to be by your side

So now you know,
people have between one another,
all the misunderstaning
and it goes a little
something like this, check it out
Lyrics from http://www.pohodar.com

ZATÍM SBOHEM
DOWN LOW

Tahle písnička vychází pro všechny lidi
tady venku, kteří mají rozvrácené vztahy
Neporozumění a žádná důvěra
Přináší zhruba něco, jako tohle
Zatím sbohem
Jste připraveni?
Tak jdeme na to, ve stylu Down Low

Uh, uh, ověřte si to
Mnoho nocí ležím sám ve své posteli,
znovu se dívajíc na dopis, který napsala,
právě čtu
Nemůžu zapomenout na chvíle a časy,
kdy jsem Tě měl
Je v bezpečí, drahý Pane
před mými osamělými zvyky
Mám vzít telefon a zavolat?
Nebo si to mám snad chvíli rozmýšlet?
Bolest je pokaždé tak hluboká
v mém spánku a všechno zaznamenávám,
když roním slzy
Ale teď jsme jeden od druhého vzdáleni
Noví lidé v našich životech
o nichž tvrdíme, že to jsou milenci
Dotýkajíc se jí opravdu
necítím docela to samé
Jestli jste byli jednou zamilovaní
pocity se nikdy nezmění
Doufám, že si jednoho dne uvědomí
a uvidí, že by to všechno mohla mít,
kdyby zůstala se mnou
Některé noci toužím, kéž bych neunikl
A pláču, ale život musí mít svůj běh
Zatím sbohem...

Zatím sbohem,
není třeba více plakat
tak, miláčku, jen zavolej, oh zavolej
Není třeba plakat
Budu zpátky tady
v časech, kdy budu potřebovat
být po Tvém boku (No tak)
Zatím sbohem
(Zatím sbohem, miláčku)
není třeba více plakat
tak, miláčku, jen zavolej
Není třeba plakat
(Není třeba plakat, miláčku)
Budu zpátky tady
v časech, kdy budu potřebovat
být po Tvém boku

Můžeš porozumět způsob,
kterým vnímám, že nás život opravdu rozdělil?
Kéž bych mohl znovu přehrát čas,
ale ona má svůj život a já mám můj
Dříve musím jít a dříve umírám
Je to boj,
abych přežil a udržel při životě své sny
Ale přísahám, že jednoho dne
Dosáhnu svého úspěchu
a stanu právě na vrcholu,
bez zaprodání své duše
A snad pak tohle budeme moci spolu vyřešit
a snad pak pochopíš,
o čem mluvím
Protože co dělat, soustřeď se
abychom svému životu dali klidné obrátky
Ale je jedna věc, kterou chci, abys věděla
v této písničce
Budu Tvůj, abych právě napravil Tvou chybu
Kdybys mě potřebovala,
Jo, budu tady po Tvém boku,
aby se rozplynula všechna Tvá bolest
Zatím sbohem...

Zatím sbohem,
není třeba více plakat
tak, miláčku, jen zavolej, oh zavolej
Není třeba plakat
Budu zpátky tady
v časech, kdy budu potřebovat
být po Tvém boku (No tak)

No tak, uh
Nemůžeš říct, proč odcházím?
Nemůžeš říct, kam jdu?
Nemůžeš říct, kde budu potom?
Nemůžeš říct, proč odcházím?
Nemůžeš říct, kam jdu?
Nemůžeš říct, kde budu potom?

Zatím sbohem, miláčku
Připomeň si to, jo

Zatím sbohem
(Není třeba plakat, miláčku)
není třeba více plakat
tak, miláčku, jen zavolej
Není třeba plakat
Budu zpátky tady
v časech, kdy budu potřebovat
být po Tvém boku
Zatím sbohem
(Zatím sbohem, miláčku)
není třeba více plakat
tak, miláčku, jen zavolej
Není třeba plakat
(Není třeba plakat, miláčku)
Budu zpátky tady
v časech, kdy budu potřebovat
být po Tvém boku

Tak teď víte,
lidé, že mít někoho dalšího mezi sebou,
všechno nedorozumění,
přináší zhruba
něco jako tohle, ověřte si to
Překlad z http://www.pohodar.com