QUE SERA SERA
DORIS DAY

When I was just a little girl
I asked my mother, what will I be
Will I be pretty, will I be rich
Here's what she said to me.

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
What will be, will be.

When I was young, I fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead
Will we have rainbows, day after day
Here's what my sweetheart said.

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
What will be, will be.

Now I have children of my own
They ask their mother, what will I be
Will I be handsome, will I be rich
I tell them tenderly.

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
What will be, will be.
Lyrics from http://www.pohodar.com

CO BUDE, BUDE
DORIS DAY

Když jsem byla malá holčička
Ptala jsem se maminky, co budu?
Budu krásná, budu bohatá?
A tady je to, co mi řekla

Co bude, bude
Cokoliv bude, bude
Budoucnost není naše, abychom viděli
Co bude, bude
Co bude, bude

Když jsem byla mladá, zamilovala jsem se
Ptala jsem se mého milého, co leží před námi
Budeme mít duhu, den po dni?
Tady je to, co mi můj milý řekl

Co bude, bude
Cokoliv bude, bude
Budoucnost není naše, abychom viděli
Co bude, bude
Co bude, bude

Teď mám děti já sama
Ptají se své maminky, co budu?
Budu krásný, budu bohatý?
A já jim říkám něžně

Co bude, bude
Cokoliv bude, bude
Budoucnost není naše, abychom viděli
Co bude, bude
Co bude, bude
Překlad z http://www.pohodar.com