I LOVE YOU ALWAYS FOREVER
DONNA LEWIS

Feels like I'm standing in a timeless dream
Of light mists of pale amber rose
Feels like I'm lost
in a deep cloud of heavenly scent
Touching, discovering you

Those days of warm rains
come rushing back to me
Miles of windless summer night air
Secret moments shared in the heat
of the afternoon
Out of the stillness soft spoken words

Say say it again
I love you always forever
Near and far closer together
Everywhere I will be with you
Everything I will do for you

I love you always forever
Near and far closer together
Everywhere I will be with you
Everything I will do for you

You've got the most unbelievable
blue eyes I've ever seen
You've got me almost melting away
As we lay there under a blue sky
with pure white stars
Exotic sweetness a magical time

Say say it again
I love you always forever
Near and far closer together
Everywhere I will be with you
Everything I will do for you
I love you always forever
Near and far closer together
Everywhere I will be with you
Everything I will do for you

Say you'll love love me forever
Never stop never whatever
Near and far and always
and everywhere and every
Say you'll love love me forever
Never stop never whatever
Near and far and always
and everywhere and every
Say you'll love love me forever
Never stop never whatever
Near and far and always
and everywhere and every
Say you'll love love me forever
Never stop never whatever
Near and far and always
and everywhere and everything

I love you always forever
Near and far closer together
Everywhere I will be with you
Everything I will do for you
I love you always forever
Near and far closer together
Everywhere I will be with you
Everything I will do for you
I love you always forever
Near and far closer together
Everywhere I will be with you
Everything I will do for you
Lyrics from http://www.pohodar.com

MILUJU TĚ POŘÁD NAVŽDYCKY
DONNA LEWIS

Pocit, jako bych byla v nadčasovém snu
Světlé mlze z bledých jantarových růží
Poct, jako bych byla ztracená
v hlubokých mracích nebeské vůně.
Dotýkat se, odhalit Tebe

Toto dny teplých dešťů
se řítí proti mě
Míle bezvětrného vzduchu letní noci
Tajné chvíle spolu v horku
odpoledne
Kromě šeptem měkce řečených slov

Řekni řekni to zase
Miluju Tě pořád navždycky
Blízko a daleko blízko sebe
Kdekoli budu s Tebou
Všechno pro Tebe udělám

Miluju Tě pořád navždycky
Blízko a daleko blízko sebe
Kdekoli budu s Tebou
Všechno pro Tebe udělám

Máš ty nejneuvěřitelnější
modré oči, jaké jsem kdy viděla.
Máš mě téměř zmizelou
Jako když ležíme tady pod modrým nebem
s čistě bílými hvězdami
Exotická sladkost tajemného času

Řekni řekni to zase
Miluju Tě pořád navždycky
Blízko a daleko blízko sebe
Kdekoli budu s Tebou
Všechno pro Tebe udělám
Miluju Tě pořád navždycky
Blízko a daleko blízko sebe
Kdekoli budu s Tebou
Všechno pro Tebe udělám

Řekni, že mě budeš milovat milovat navždycky.
Nikdy nepřestávej nikdy kdykoliv
Blízko a daleko a vždycky
a všude a naprosto
Řekni, že mě budeš milovat milovat navždycky.
Nikdy nepřestávej nikdy kdykoliv
Blízko a daleko a vždycky
a všude a naprosto
Řekni, že mě budeš milovat milovat navždycky.
Nikdy nepřestávej nikdy kdykoliv
Blízko a daleko a vždycky
a všude a naprosto
Řekni, že mě budeš milovat milovat navždycky.
Nikdy nepřestávej nikdy kdykoliv
Blízko a daleko a vždycky
a všude a naprosto

Miluju Tě pořád navždycky
Blízko a daleko blízko sebe
Kdekoli budu s Tebou
Všechno pro Tebe udělám
Miluju Tě pořád navždycky
Blízko a daleko blízko sebe
Kdekoli budu s Tebou
Všechno pro Tebe udělám
Miluju Tě pořád navždycky
Blízko a daleko blízko sebe
Kdekoli budu s Tebou
Všechno pro Tebe udělám
Překlad z http://www.pohodar.com