LITTLE SPARROW
DOLLY PARTON

Little sparrow, little sparrow
Precious fragile little thing
Little sparrow, little sparrow
Flies so high and feels no pain
All ye maidens heed my warning
Never trust the hearts of men
They will crush you like a sparrow
Leaving you to never mend
They will vow to always love you
Swear no love but yours will do
Then they'll leave you for another
Break your little heart in two

Little sparrow, little sparrow
Precious fragile little thing
Little sparrow, little sparrow
Flies so high and feels no pain

If I were a little sparrow
O'er these mountains I would fly
I would find him, I would find him
Look into his lying eyes
I would flutter all around him
On my little sparrow wings
I would ask him, I would ask him
Why he let me love in vain

I am not a little sparrow
I am just the broken dream
Of a cold false-hearted lover
And his evil cunning scheme

All ye maidens fair and tender
Never trust the hearts of men
They will crush you like a sparrow
Leaving you to never mend

Little sparrow, little sparrow
Oh the sorrow never ends
Lyrics from http://www.pohodar.com

VRABEČEK
DOLLY PARTON

Vrabeček, vrabeček
Milá křehká věcička
Vrabeček, vrabeček
Letí tak vysoko a necítí žádnou bolest
Všechny dívky, slyšte mé varování
Nikdy nedůvěřujte srdcím mužů
Rozdrtí vás jako vrabce
Opouštějíce vás navždy zničené
Budou vám slibovat věčnou lásku,
přísahat, že budou milovat jen vás
Pak vás nechají jiným
Rozbijí vaše srdíčko na dva kusy

Vrabeček, vrabeček
Milá křehká věcička
Vrabeček, vrabeček
Letí tak vysoko a necítí žádnou bolest

Kdybych byla vrabečkem
Letěla bych přes tyhle hory
Našla bych jeho, našla bych jeho
Podívala se do jeho prolhaných očí
Poletovala bych všude kolem něj
Na svých malých vrabčích křídlech
Zeptala bych se ho, zeptala bych se ho
Proč mě nechal marně milovat

Nejsem vrabeček
Jsem jen jedním zlomeným snem
o chladném milovníkovi s falešným srdcem
A jeho dábelsky mazaných úkladech

Vy všechny dívky čisté a něžné
Nikdy nedůvěřujte srdcím mužů
Rozdrtí vás jako vrabce
Opouštějíce vás navždy zničené

Vrabečku, vrabečku,
oh, zármutek nikdy neskončí
Překlad z http://www.pohodar.com