RELEASE ME
DOLLY PARTON

Please release me, let me go
’cause I don’t love you anymore
And to live without love is a sin
So release me and let me love again
I have found a new love, dear
And I’ll always want him near
His lips are warm while yours are cold
So release me, my darlin’ let me go

Oh please release me, let me go
’cause I just won’t love you anymore
And to live together we both know is a sin
So release me,
release me and let me love again

Oh, please, please, please, please
Release me, let me go
’cause I, I don’t love you anymore
And to live together is a sin
So release me and let me love again

Oh, please release me, let me go
I don’t love you anymore
And to live together is a sin
So release me and let me love again
Lyrics from http://www.pohodar.com

PUSŤ MĚ
DOLLY PARTON

Prosím, pusť mě, nech mě jít
Protože já už Tě nemiluju
A žít bez lásky je hřích
Tak mě pusť a nech mě znovu milovat
Našla jsem novou lásku, drahý
A budu vždycky chtít být mu nablízku
Jeho rty jsou vřelé, zatímco Tvé chladné
Tak mě pusť, můj drahoušku, nech mě jít

Oh, prosím, pusť mě, nech mě jít
Protože Tě už nebudu milovat
A víme oba dva, že žít spolu je hřích
Tak mě pusť,
pusť mě a nech mě znovu milovat

Oh, prosím, prosím, prosím, prosím
Pusť mě, nech mě jít
Protože já, já už Tě nemiluju
A žít spolu je hřích
Tak mě pusť a nech mě znovu milovat

Oh, prosím, pusť mě, nech mě jít
Už Tě nemiluju
A žít spolu je hřích
Tak mě pusť a nech mě znovu milovat
Překlad z http://www.pohodar.com