PROGENIES OF THE GREAT APOCALYPSE
DIMMU BORGIR

The battle raged on and on
Fuelled by the venom of hatred for man
Consistently, without the eyes to see
By those who rebel in sewer equally

We, the prosperity of the future seal
Cloaked by the thunders of the north wind
Born to capture the essence of
The trails of our kind

Zero tolerance must be issued forth
Behind the enemy's line
So it shall be written
And so it shall be done
And so it shall be done

The battle raged on and on
Fuelled by the venom of hatred for man
Consistently, without the eyes to see
By those who revel in sewer equally

We, the prosperity of the future seal
Cloaked by the thunders of the north wind
Born to capture the essence of
The traits of our kind

Discover and conceive the secret wealth
And pass it unto your breed
Becoming your own congregation
Oh, measure the serenity of it's invigoration

We, who not deny the animal of our nature
We, who yearn to preserve our liberation
We, who face darkness
in our hearts with a solemn fire
We, who aspire to the truth
and pursue it's strength

Are we not the undisputed prodigy of warfare
Fearing all the mediocrity that they possess
Should we not hunt
the bastards down with our might
Reinforce and claim
the throne that is rightfully ours

Consider the God we could be without the grace
Once and for all
Diminish the sub principle
and leave its toxic trace
Once and for all
Lyrics from http://www.pohodar.com

NÁSLEDKY VELKÉ APOKALYPSY
DIMMU BORGIR

Bitva zuřila dál a dál
Živená nenávistí z nenávisti k člověku
Stále, bez očí, které by viděly
Těmi, kdo stejně tak rebelují ve stoce.

My, blahobyt zpečetěné budoucnosti,
zastření burácením severního větru,
zrození k tomu, abychom zachytili podstatu
cesty našeho druhu

Nulová tolerance musí být vyplavena ven
Za nepřátelské linie
Tak to má být psáno
A tak to má být
A tak to má být

Bitva zuřila dál a dál
Živená nenávistí z nenávisti k člověku
Stále, bez očí, které by viděly
Těmi, kdo stejně tak rebelují ve stoce.

My, blahobyt zpečetěné budoucnosti,
zastření burácením severního větru,
zrození k tomu, abychom zachytili podstatu
cesty našeho druhu

Objev a stvoř tajné bohatství
a předej je svému druhu
Stávacíc se svým vlastním shromážděním
Oh, změř poklid jeho osvěžení

My, kdo se nezříká zvířat v naši přírodě
My, kdo toužíme ochránit své osvobození
My, kdo čelíme temnotě
v našich srdcích se slavnostním ohněm
My, kdo usilujeme o pravdu
a provádíme její moc

Nejsme nesporným zázrakem války?
Obávající se vší té průměrnost, kterou oni ovládají
Neměli bychom lovit
ty bastardy se vší silou?
Upevnit a dosáhnout
toho trůnu, který je po právu náš.

S ohledem na Boha bychom mohli být bez šarmu
Jednou a navzdory
Omezit pod zásady
a opustit jejich toxickou stopu
Jednou a navzdory
Překlad z http://www.pohodar.com