STOP! IN THE NAME OF LOVE
DIANA ROSS

Stop! In the name of love
Before you break my heart

Baby, baby
I’m aware of where you go
Each time you leave my door
I watch you walk down the street
Knowing your other love you’ll meet
But this time before you run to her
Leaving me alone and hurt
(think it over)
after I’ve been good to you?
(think it over)
after I’ve been sweet to you?

Stop! In the name of love
Before you break my heart
Stop! In the name of love
Before you break my heart
Think it over
Think it over

I’ve known of your
Your secluded nights
I’ve even seen her
Maybe once or twice
But is her sweet expression
Worth more than my love and affection?
But this time before you leave my arms
And rush of to her charms
(think it over)
haven’t I been good to you?
(think it over)
haven’t I been sweet to you?

Stop! In the name of love
Before you break my heart
Stop! In the name of love
Before you break my heart
Think it over
Think it over

I’ve tried so hard, hard to be patient
Hoping you’d stop this infatuation
But each time you are together
I’m so afraid I’ll be losing you forever

Stop! In the name of love
Before you break my heart
Stop! In the name of love
Before you break my heart
Stop! In the name of love
Before you break my heart

Baby, think it over
Think it over, baby
Ooh, think it over baby...
Lyrics from http://www.pohodar.com

PŘESTAŇ! VE JMÉNU LÁSKY
DIANA ROSS

Přestaň! Ve jménu lásky
Než mi zlomíš srdce

Miláčku, miláčku
Jsem si vědomá, kam jdeš
Pokaždé, když odcházíš od mých dveří
Vidím Tě kráčet dolů ulicí
Vím, že se sejdeš se svou druhou láskou
Ale v času předtím, než utečeš k ní
Necháš mě osamělou a trpící
(přemýšlej o tom)
jestli jsem pro Tebe dobrá?
(přemýšlej o tom)
jestli Ti připadám sladká?

Přestaň! Ve jménu lásky
Než mi zlomíš srdce
Přestaň! Ve jménu lásky
Než mi zlomíš srdce
Přemýšlej o tom
Přemýšlej o tom

Vím o Tvých
Tvých odloučených nocích
Dokonce jsem ji viděla
Možná jednou nebo dvakrát
Ale má její sladký výraz
větší cenu než má láska a vroucnost?
Ale v času předtím, než opustíš mou náruč
Odchvátáš k jejím vnadám
(přemýšlej o tom)
Nejsem pro Tebe dost dobrá?
(přemýšlej o tom)
Nejsem pro Tebe dost sladká?

Přestaň! Ve jménu lásky
Než mi zlomíš srdce
Přestaň! Ve jménu lásky
Než mi zlomíš srdce
Přemýšlej o tom
Přemýšlej o tom

Zkoušela jsem tolik, tolik být trpělivá
Doufala, že skončíš s tímhle poblázněním
Ale pokaždé, když jste spolu
Tolik se bojím, že Tě navždy ztratím

Přestaň! Ve jménu lásky
Než mi zlomíš srdce
Přestaň! Ve jménu lásky
Než mi zlomíš srdce
Přemýšlej o tom
Přemýšlej o tom

Miláčku, přemýšlej o tom
Přemýšlej o tom, miláčku
Ooh, přemýšlej o tom, miláčku
Překlad z http://www.pohodar.com