THE LAST BEAT OF MY HEART
DEVOTCHKA

In the sharp gust of love
My memory stirred
When time wreathed a rose
A garland of shame
Its thorn my only delight
War torn, afraid to speak
We dare to breathe
Majestic
Imperial
A bridge of sighs
Solitude sails
In a wave of forgiveness
On angels' wings

Reach out your hands
Don't turn your back
Don't walk away
How in the world
Can I wish for this?
Never to be torn apart
Close to you
'Til the last beat
Of my heart

At the close of day
The sunset cloaks
These words in shadowplay
Here and now, long and loud
My heart cries out
And the naked bone of an echo says
Don't walk away

Reach out your hands
I'm just a step away
How in the world
Can I wish for this?
Never to be torn apart
Close to you
'Til the last beat
Of my heart

How in the world
Can I wish for this?
Never to be torn apart
'Til the last beat
'Til the last fleeting beat
Of my heart
Lyrics from http://www.pohodar.com

POSLEDNÍ ÚDER MÉHO SRDCE
DEVOTCHKA

V prudkém poryvu lásky
se probudily mé vzpomínky
Když čas ověnčil růži
girlandou studu
Její trn, mé jediné potěšení
Válka trhala, hrůza mluvit
Odvažujeme se dýchat
Velkolepé
Majestátní
Most z pohledů
Osamění pluje
Ve vlnách odpuštění
Na křídlech andělů

Natáhni ruce
Neobracej se zpět
Nechoď pryč
Jak na světě
můžu toužit po tom?
Nikdy nebýt oddělena
Tobě nablízku
Do posledního úderu
mého srdce

Na konci dne
západ slunce halí
ta slova ve hře stínů
Tady a teď, dlouho a hlasitě
mé srdce křičí
A holá kost ozvěny říká
Nechoď pryč

Natáhni ruce
Jsem vzdálená o pouhý krok
Jak na světě
můžu toužit po tom?
Nikdy nebýt oddělena
Tobě nablízku
Do posledního úderu
mého srdce

Jak na světě
můžu toužit po tom?
Nikdy nebýt oddělena
Tobě nablízku
Do posledního úderu
mého srdce
Překlad z http://www.pohodar.com