SOMEBODY
DEPECHE MODE

I want somebody to share
Share the rest of my life
Share my innermost thoughts
Know my intimate details
Someone who'll stand by my side
And give me support
And in return
She'll get my support
She will listen to me
When I want to speak
About the world we live in
And life in general
Though my views may be wrong
They may even be perverted
She'll hear me out
And won't easily be converted
To my way of thinking
In fact she'll often disagree
But at the end of it all
She will understand me
Aaaahhhhh....

I want somebody who cares
For me passionately
With every thought
With every breath
Someone who'll help me see things
In a different light
All the things I detest
I will almost like
I don't want to be tied
To anyone's strings
I'm carefully trying to steer clear of
Those things
But when I'm asleep
I want somebody
Who will put their arms around me
And kiss me tenderly
Though things like this
Make me sick
In a case like this
I'll get away with it
And in a place like this
I'll get away with it
Aaaahhhhh....
Lyrics from http://www.pohodar.com

NĚKDO
DEPECHE MODE

Chtěl bych někoho, s kým bych sdílel
Sdílel zbytek mého života
Sdílel mé nejniternější myšlenky
Který by znal i mé intimní deatily
Někoho, kdo bude stát po mém boku
A bude mě podporovat
A na oplátku
Se jí dostane mé podpory
Bude mi naslouchat
Když budu chtít mluvit
O světě, v němž žijeme
A převážně o životě
Ačkoliv mé názory mohou být špatné
Mohou být dokonce zvrhlé
Ona mě vyslechne
A nenechá se lehce svést
K mému způsobu myšlení
Ve skutečnosti bude často nesouhlasit
Ale na konec toho všeho
Mi porozumí
Aaaahhhhh...

Chci někoho, kdo bude milovat
mne vášnivě
Kažou myšlenkou
Každým nádechem
Někoho, kdo mi pomůže vidět věci
V odlišném světle
Všechny věci, kterých se štítím
Budu téměř rád
Nechci být spoután
Něčími pouty
Pozorně se snažím vyvarovat se
Těchto věcí
Ale když spím
Chci někoho
Kdo mně obejme svými pažemi
A něžně mě políbí
Ačkoliv věci, jako je tahle
mi hýbou žlučí
V případě, jako je tento
S nimi uniknu
A na místě, jako je tohle
S nimi uniknu
Aaaahhhh....
Překlad z http://www.pohodar.com