PERSONAL JESUS
DEPECHE MODE

Your own personal jesus
Someone to hear your prayers
Someone who cares
Your own personal jesus
Someone to hear your prayers
Someone who’s there

Feeling unknown
And you’re all alone
Flesh and bone
By the telephone
Lift up the receiver
I’ll make you a believer

Take second best
Put me to the test
Things on your chest
You need to confess
I will deliver
You know I’m a forgiver

Reach out and touch faith
Reach out and touch faith

Your own personal jesus...

Feeling unknown
And you’re all alone
Flesh and bone
By the telephone
Lift up the receiver
I’ll make you a believer

I will deliver
You know I’m a forgiver

Reach out and touch faith

Your own personal jesus

Reach out and touch faith
Lyrics from http://www.pohodar.com

OSOBNÍ JEŽÍŠ
DEPECHE MODE

Tvůj vlastní osobní Ježíš
Někdo, kdo slyší Tvé modlitby
Někdo, kdo Tě chrání
Tvůj vlastní osobní Ježíš
Někdo, kdo slyší Tvé modlitby
Někdo, kdo je tu

Neznámý pocit
A jsi úplně sám
Maso a kost
U telefonu
Zvedni sluchátko
Udělám z Tebe věřícího

Ber druhé nejlepší
Otestuj si mě
Věci v Tvé hrudi
Potřebuješ se vyzpovídat
Spasím Tě
Víš, že dovedu odpouštět

Natáhni se a dotkni se víry
Natáhni se a dotkni se víry

Tvůj vlastní osobní Ježíš...

Neznámý pocit
A jsi úplně sám
Maso a kost
U telefonu
Zvedni sluchátko
Udělám z Tebe věřícího

Spasím Tě
Víš, že dovedu odpouštět

Natáhni se a dotkni se víry

Tvůj vlastní osobní Ježíš

Natáhni se a dotkni se víry
Překlad z http://www.pohodar.com