ENJOY THE SILENCE
DEPECHE MODE

Words like violence
Break the silence
Come crashing in
Into my little world

Painful to me
Pierce right through me
Can't you understand
Oh my little girl

All I ever wanted
All I ever needed
Is here in my arms
Words are very unnecessary
They can only do harm

Vows are spoken
To be broken
Feelings are intense
Words are trivial
Pleasures remain
So does the pain
Words are meaningless
And forgettable

All I ever wanted
All I ever needed
Is here in my arms
Words are very unnecessary
They can only do harm

Enjoy the silence
Lyrics from http://www.pohodar.com

UŽIJ SI TICHO
DEPECHE MODE

Slova jako vášeň
Prolomí ticho
Prolámou se
Do mého malého světa

Bolestivě pro mě
Provrtávají se přímo skrz mne
Cožpak nechápeš?
Oh má malá kóčo

Všechno, co jsem kdy chtěl
Všechno, co jsem kdy potřeboval
Je tady v mých rukou
Slova jsou velmi zbytečná
Dokáží jenom ublížit

Sliby jsou vyřčené
Aby se byly porušeny
Pocity jsou intenzivní
Slova jsou triviální
Potěšení trvá
Tak dělá bolest
Slova jsou bezmyšlenkovitá
A dají se zapomenout

Všechno, co jsem kdy chtěl
Všechno, co jsem kdy potřeboval
Je tady v mých rukou
Slova jsou velmi zbytečná
Dokáží jenom ublížit

Užij si ticha
Překlad z http://www.pohodar.com