SOLDIER OF FORTUNE
DEEP PURPLE

I have often told you stories
About the way
I lived the life of a drifter
Waiting for the day
When I'd take your hand
And sing you songs
Then maybe you would say
Come lay with me love me
And I would surely stay

But I feel I'm growing older
And the songs that I have sung
Echo in the distance
Like the sound
Of a windmill goin' 'round
I guess I'll always be
A soldier of fortune

Many times I've been a traveller
I looked for something new
In days of old
When nights were cold
I wandered without you
But those days I thought my eyes
Had seen you standing near
Though blindness is confusing
It shows that you're not here

Now I feel I'm growing older
And the songs that I have sung
Echo in the distance
Like the sound
Of a windmill goin' 'round
I guess I'll always be
A soldier of fortune
Yes, I can hear the sound
Of a windmill goin' 'round
I guess I'll always be
A soldier of fortune
Lyrics from http://www.pohodar.com

VOJÁK ŠTĚSTĚNY
DEEP PURPLE

Často jsem Ti říkal příběhy
O cestě
Žil jsem život ztroskotance
Čekajíc na den
Kdy vezmu Tvou ruku
A zazpívám Ti písničky
Pak snad řekneš
Pojď si se mnou lehnout a miluj mne
A já určitě zůstanu

Ale cítím, že stárnu
A písničky, které jsem zpíval
Se ozývají v dálce
Jako zvuk
Větrného mlýna, otáčejícího se dokola
Hádám, že vždycky budu
Voják štěstěny

Mnohokrát jsem byl cestovatelem
Hledal jsem něco nového
Ve těch dávných dnech
Kdy noci byly chladné
Vandroval jsem bez Tebe
Ale v ty dny jsem myslel, že mé oči
Tě vidí stát blízko
Ačkoliv přehlížení je zavádějící
Ukazuje to, že Ty tu nejsi

Ale cítím, že stárnu
A písničky, které jsem zpíval
Se ozývají v dálce
Jako zvuk
Větrného mlýna, otáčejícího se dokola
Hádám, že vždycky budu
Voják štěstěny
Ano, můžu slyšet zvuk
Větrného mlýna, otáčejícího se dokola
Hádám, že vždycky budu
Voják štěstěny
Překlad z http://www.pohodar.com