CHILD IN TIME
DEEP PURPLE

Sweet child in time, you'll see the line
Line that's drawn
between the Good and the Bad
See the blind man,
he's shooting at the world
Bullets flying, ooh taking toll
If you've been bad
Oh Lord I bet you have
And you've not been hit
oh by flying lead
You'd better close your eyes,
you'd better bow your head
Wait for the ricochet

Ooo-ooo-ooo-ooo...
I'm cryin' for you day and night
Ooo-ooo-ooo-ooo...
Aaa-aaa-aaa...
Oh, I wanna hear you sing...
Aaa-aaa-aaa...
Oaoh...
Aaa-aaa-aaa...
Aaa-aaa-aaa...

Sweet child in time, you'll see the line
Line that's drawn
between the Good and the Bad
See the blind man,
he's shooting at the world
Bullets flying, mm taking toll
If you've been bad
Lord I bet you have
And you've not been hit
oh not been hit by flying lead
You'd better close your eyes,
you'd better bow your head
Wait for the ricochet

Ooo-ooo-ooo-ooo...
Ooo-ooo-ooo-ooo...
Aaa-aaa-aaa...
Oh, I gotta hear you sing...
Aaa-aaa-aaa...
Oaoh...
Aaa-aaa-aaa...
Oh...
Aaa-aaa-aaa...

Oh...
God oh no...
Oh God no...
Oh... ah... no ah...
Aah..oh...
Aaaah!!... oh
Lyrics from http://www.pohodar.com

DÍTĚ V ČASE
DEEP PURPLE

Sladké dítě v čase, uvidíš tu linii
Linii, která je narýsovaná
mezi Dobrem a Zlem
Pohlédni na toho slepého člověka,
jenž střílí na svět
Střely létají, ooh, berouce si oběti
Jestli jsi byla špatná
Oh, Bože, vsadím se, že jsi byla
A nebyla jsi až dosud zasažena,
oh, letícím olovem
Měla bys raději zavřít oči
Měla bys raději sklonit hlavu
Čekej na odraženou střelu

Ooo-ooo-ooo-ooo...
Pláču pro Tebe dnem i nocí
Ooo-ooo-ooo-ooo...
Aaa-aaa-aaa...
Oh, chci Tě slyšet zpívat...
Aaa-aaa-aaa...
Oaoh...
Aaa-aaa-aaa...
Aaa-aaa-aaa...

Sladké dítě v čase, uvidíš tu linii
Linii, která je narýsovaná
mezi Dobrem a Zlem
Pohlédni na toho slepého člověka,
jenž střílí na svět
Střely létají, mm, berouce si oběti
Jestli jsi byla špatná
Bože, vsadím se, že jsi byla
A nebyla jsi až dosud zasažena,
oh, nebyla jsi zasažena letícím olovem.
Měla bys raději zavřít oči
Měla bys raději sklonit hlavu
Čekej na odraženou střelu

Ooo-ooo-ooo-ooo...
Ooo-ooo-ooo-ooo...
Aaa-aaa-aaa...
Oh, musím Tě slyšet zpívat...
Aaa-aaa-aaa...
Oaoh...
Aaa-aaa-aaa...
Oh...
Aaa-aaa-aaa...

Oh...
Bože, oh ne...
Oh, Bože, ne...
Oh... ah... ne ah...
Aah..oh...
Aaaah!!... oh
Překlad z http://www.pohodar.com