SEVERANCE - DEAD CAN DANCE

Severance,
The birds of leaving call to us,
yet here we stand
endowed with the fear of flight.
Overland
the winds of change consume the land,
while we remain
in the shadow of summers now past.
When all the leaves
have fallen and turned to dust,
will we remain
entrenched within our ways.
Indifference,
the plague that moves throughout this land
Omen signs
in the shapes of things to come.
Tomorrow's child is the only child.
Lyrics from http://www.pohodar.com

ROZLOUČENÍ

Rozloučení,
Odlétající ptáci na nás volají,
ještě tady stojíme
obdaření strachem z letu.
Na zemi
větry změny pohlcují zemi,
zatímco my zůstáváme
ve stínu minulého léta.
Když všechny listy,
spadly a obrátily se v prach,
my zůstaneme,
pevně na svých cestách.
Lhostejnost,
mor, který se šíří touto zemí
Znamení předvídají,
obrysy věcí, které příjdou.
Zítřejší dítě je jenom dítě.
Překlad z http://www.pohodar.com