ENIGMA OF THE ABSOLUTE
DEAD CAN DANCE

Saloman hung down her head
laid bare her heart for the world to see.
She craved for intimacy.
Through darkened doors her aspect veiled
with indecision, gazed out sea.
She craved lucidity.
Cast adrift from past relationships
in her life,
hoisted up the ideal.
This was her saving grace.
Seas of rage that once assailed
her concern for the truth
had passed her by and left her high
and dry in her saviours arms.
Across the sea lies
the fountain of renewal,
where you will find the whole
cause of your loneliness
can be measured in dreams
that transcend all these lies
and I wish and I pray that there may come
a day for a saviours arms.
Lyrics from http://www.pohodar.com

ABSOLUTNÍ TAJEMSTVÍ
DEAD CAN DANCE

Saloman svěsila svou hlavu
Odhalila své srdce, aby svět věděl.
Toužila po důvěrnostech.
Její výhled přes zatemněné dveře, zastřený
nerozhodností, vyhlížel na moře.
Toužila po jasu.
Vydaná napospas ztrátám minulých vztahů
ve svém životě,
vytyčila si ideál.
To byla její jediná úleva.
Moře vášní, které jednou napadlo
její smysl pro pravdu
minulo ji a zanechalo silnější
a vyschlo v jejím spásném náručí.
Za mořem tryská
fontána obnovení,
kde najdeš všechno,
důvod Tvé osamělosti,
může být odhalen ve snech,
které předčí všechny tyto lži
a přeji si a modlím se, aby přišel
den pro spásnou náruč.
Překlad z http://www.pohodar.com