FASHION
DAVID BOWIE

There's a brand new dance
But I don't know its name
That people from bad homes
Do again and again
It's big and it's bland
Full of tension and fear
They do it over there but we don't do it here

Fashion! Turn to the left
Fashion! Turn to the right
Oooh, fashion!
We are the goon squad
And we're coming to town
Beep-beep
Beep-beep

Listen to me - don't listen to me
Talk to me - don't talk to me
Dance with me - don't dance with me, no
Beep-beep

There's a brand new talk,
But it's not very clear
That people from good homes
Are talking this year
It's loud and tasteless
And I've heard it before
You shout it while you're dancing
On the whole dance floor
Oh bop, fashion

Fashion! Turn to the left
Fashion! Turn to the right
Oooh, fashion!
We are the goon squad
And we're coming to town
Beep-beep
Beep-beep

Listen to me - don't listen to me
Talk to me - don't talk to me
Dance with me - don't dance with me, no
Beep-beep
Beep-beep

Oh, bop, do do do do do do do do
Fa-fa-fa-fa-fashion
Oh, bop, do do do do do do do do
Fa-fa-fa-fa-fashion
La-la la la la la la-la
Lyrics from http://www.pohodar.com

MÓDA
DAVID BOWIE

Je tu nová značka tance
Ale já neznám jejich jména
Ti lidé ze špatných domovů
Tančí znovu a znovu
Je to velké a je to nezajímavé
Plné napětí a strachu
Pořád to mění, ale my to neděláme

Móda! Obrať se doleva
Móda! Obrať se doprava
Oooh, móda!
Jsme tupé stádo
A přicházíme do města
Píp - píp
Píp - píp

Poslouchej mě - neposlouchej mě
Mluv se mnou - nemluv se mnou
Tanči se mnou - netanči se mnou, ne
Píp - píp

Je tu nová značka mluvení
Ale není příliš jasná
Ti lidé z dobrých domovů
Tento rok mluví
Je to hlasité a nechutné
A už jsem to slyšel dříve
Křičíš to, zatímco tančíš
Po celém tanečním parketu
Oh (tanec) bop, móda

Móda! Obrať se doleva
Móda! Obrať se doprava
Oooh, móda!
Jsme tupé stádo
A přicházíme do města
Píp - píp
Píp - píp

Poslouchej mě - neposlouchej mě
Mluv se mnou - nemluv se mnou
Tanči se mnou - netanči se mnou, ne
Píp - píp
Píp - píp

Oh, tanči bop, dělej (8x)
Mó-mó-mó-mó-móda
Oh, tanči bop, dělej (8x)
Mó-mó-mó-mó-móda
La-la la la la la la-la
Překlad z http://www.pohodar.com