ME, MY YOKE AND I
DAMIEN RICE

My drum, my drum, my drum
Gonna make ya
My drum, my drum, my drum
Gonna make ya come

My book, my book, my book
Gonna make ya
My book, my book, my book
Gonna make ya look

My hand, my hand, my hand
Going under
My hand, my hand, my hand
Going understand

My fall, my fall, my fall
Gonna break ya
My fall, my fall, my fall
Gonna break your wall

I'm mad, I'm mad, I'm mad
Like a big dog
I'm mad, I'm mad, I'm mad
Like a big dog yeah
My god, my god, my god
Gave me a rod
My god, my god, my god
Gave me a rod

Fishing, fishing, fishing
Fishing, fishing, fishing yeah

Won't you beat
My drum, my drum, my drum
Gonna make ya
Won't you beat, won't you beat
My drum, my drum, my drum
Gonna make ya come

Won't you read
My book, my book, my book
Gonna make ya
Won't you read, won't you read
My book, my book, my book
Gonna make ya look

Won't you push
My hand, my hand, my hand
Going under
Won't you push, won't you push
My hand, my hand, my hand
Going understand

Won't you break
My fall, my fall, my fall
My fall gonna break ya
Won't you break, won't you break
My fall, my fall, my fall
My fall gonna break your wall

Bang
I'm mad, I'm mad, I'm mad
Like a big dog
Bang, Bang, Bang
I'm mad, I'm mad, I'm mad
Like a big dog yeah

My god, my god, my god
Gave me a rod
My god, my god, my god
Gave me a rod

Fishing, fishing, fishing
Fishing, fishing, fishing yeah
Lyrics from http://www.pohodar.com

MÉ DRUHÉ JÁ, MÉ JAŘMO, A JÁ
DAMIEN RICE

Můj buben, můj buben, můj buben
Přiměje tě
Můj buben, můj buben, můj buben
Přiměje tě přijít

Má kniha, má kniha, má kniha
Přiměje tě
Má kniha, má kniha, má kniha
Přiměje Tě podívat se

Má ruka, má ruka, má ruka
Porozu...
Má ruka, má ruka, má ruka
Porozumí

Můj pád, můj pád, můj pád
Tě zboří
Můj pád, můj pád, můj pád
Zboří Tvou zeď

Jsem bláznivý, jsem bláznivý, jsem bláznivý
Jako velký pes
Jsem bláznivý, jsem bláznivý, jsem bláznivý
Jako velký pes, jasně
Můj Bůh, můj Bůh, můj Bůh
Ddal mi prut
Můj Bůh, můj Bůh, můj Bůh
Ddal mi prut

Rybaření, rybaření, rybaření
Rybaření, rybaření, rybaření, jasně

Neudeříš do
Mého bubnu, mého bubnu, mého bubnu?
Přiměje tě
Neudeříš, neudeříš do
Mého bubnu, mého bubnu, mého bubnu?
Přiměje tě přijít

Nebudeš číst
Mou knihu, mou knihu, mou knihu?
Přiměje tě
Nebudeš číst, nebudeš číst
Mou knihu, mou knihu, mou knihu?
Přiměje tě podívat se

Nestrčíš mě do
Mé ruky, mou ruky, mou ruky?
Zkoušící porozu...
Nestrčíš mě, nestrčíš mě do
Mé ruky, mou ruky, mou ruky?
Zkoušící porozumět

Nepřerušíš
můj pád, můj pád, můj pád?
Můj pád Tě zboří
Nepřerušíš, nepřerušíš
můj pád, můj pád, můj pád?
Můj pád zboří Tvou zeď

Bum
Jsem bláznivý, jsem bláznivý, jsem bláznivý
Jako velký pes
Bum, Bum, Bum
Jsem bláznivý, jsem bláznivý, jsem bláznivý
Jako velký pes, jasně

Můj Bůh, můj Bůh, můj Bůh
Ddal mi prut
Můj Bůh, můj Bůh, můj Bůh
Ddal mi prut

Rybaření, rybaření, rybaření
Rybaření, rybaření, rybaření, jasně
Překlad z http://www.pohodar.com