LONELILY
DAMIEN RICE

I gave me away
I could have knocked off the evening
But I lonelily landed my wants in her hands
In a way I felt you were leaving me
I was sure I wouldn't find you at home
And you let me down
You could have knocked off the evening
But you lonelily let him push under your bone
You let me down
It's no use deceiving
Neither of us wanna be alone

You're coming home, you're coming home

I gave me away
I could have knocked off the evening
But I was lonelily looking for someone to hold
In a way I lost all I believed in
And I never found myself so alone
And you let me down
You could've called if you'd needed
But you lonelily got yourself locked in instead
And you let me down
It's one thing being cheated
But you took him all the way through your bed

And now you're coming home
And I'm trying to forgive
You're coming home
And I'm trying to forget
You're coming home
And I'm trying to move on
You're coming home
And you haven't called yet

You're coming home
And I'm trying to forgive
You're coming home
I'm just trying to forget
You're coming home
I'm trying to move on
You're coming home
But you haven't called
You're coming home

You're coming home, you're coming home

I gave me away
I could have knocked off the evening
But I lonelily loomed her into my bone
You let me down
There's no use deceiving
Neither of us wanna be alone
Lyrics from http://www.pohodar.com

OSAMĚLÝ
DAMIEN RICE

Rozdal jsem sám sebe
Mohl jsem se na ten večer vykašlat
Ale osaměle jsem složil své sny do jejích rukou
Způsobem, jakým jsem cítil, že mě opouštíš
Byl jsem si jistý, že Tě nenajdu doma
A Ty jsi mě nechala na dně
Mohla ses na ten večer vykašlat
Ale osaměle jsi ho nechala dostat se Ti pod kůži
Nechala jsi mě na dně
Nemá smysl klamat
Nikdo z nás nechce být osamělý

Přicházíš domů, přicházíš domů

Rozdal jsem sám sebe
Mohl jsem se na ten večer vykašlat
Ale osaměle jsem hledal někoho na objetí
Způsobem, jakým jsem ztratil vše, v co jsem věřil
A nikdy jsem nebyl tak osamělý
A Tys mě nechala na dně
Mohla jsi mi zavolat, kdybys potřebovala
Ale Ty ses místo toho uzamkla
A nechala mě na dně
Jednou věcí je být klamán
Ale Tys ho vzala na cestu svou postelí

A teď přicházíš domů
A já zkouším odpustit
Přicházíš domů
A já zkouším zapomenout
Přicházíš domů
A já zkouším jít dál
Přicházíš domů
A tys ještě nezavolala

Přicházíš domů
A já zkouším odpustit
Přicházíš domů
A já zkouším zapomenout
Přicházíš domů
A já zkouším jít dál
Přicházíš domů
A tys ještě nezavolala
Přicházíš domů

Přicházíš domů, přicházíš domů

Rozdal jsem sám sebe
Mohl jsem se na ten večer vykašlat
Ale osaměle jsem si ji vetkal do kostí
Nechala jsi mě na dně
Nemá smysl klamat
Nikdo z nás nechce být osamělý
Překlad z http://www.pohodar.com