I REMEMBER
DAMIEN RICE

I remember it well
The first time that I saw
Your head around the door
'Cause mine stopped working

I remember it well
There was wet in your hair
I was stood in stare
And time stopped moving

I want you here tonight
I want you here
'Cause I can't believe what I found
I want you here tonight want you here
'Cause nothing is taking me down, down, down

I remember it well
Taxied out of a storm
To watch you perform
And my ships were sailing

I remember it well
I was stood in your line
And your mouth, your mouth, your mind

I want you here tonight
I want you here
'Cause I can't believe what I found
I want you here tonight want you here
Nothing is taking me down, down, down

Except you my love. Except you my love

Come all ye lost
Dive into moss
I hope that my sanity covers the cost
To remove the stain of my love
In paper mache

Come all ye reborn
Blow off my horn
I'm driving real hard
This isn't love, this is porn
God will forgive me
But I, I whip myself with scorn, scorn

I wanna hear what you have to say about me
Hear if you're gonna live without me
I wanna hear what you want
I remember December
And I wanna hear what you have to say about me
Hear if you're gonna live without me
I wanna hear what you want
What the hell do you want?
Lyrics from http://www.pohodar.com

VZPOMÍNÁM SI
DAMIEN RICE

Vzpomínám si na to dobře
Když jsem poprvé viděl
Tvou hlavu ve dveřích
Protože ta má přestala pracovat

Vzpomínám si na to dobře
Ve Tvých vlasech byla vlhkost
Jen jsem stál a upřeně hleděl
A čas přestal plynout

Chci Tě tady dneska v noci
Chci Tě tady
Protože nemůžu uvěřit tomu, co jsem našel
Chci Tě tady dnes v noci, chci Tě tady
Protože mě nic nesráží dolů, dolů, dolů

Vzpomínám si na to dobře
Projížděl jsem bouří
Abych Tě viděl vystupovat
A mé lodě pluly

Vzpomínám si na to dobře
Stál jsem Ti v cestě
A Tvá pusa, Tvá pusa, Tvá mysl

Chci Tě tady dneska v noci
Chci Tě tady
Protože nemůžu uvěřit tomu, co jsem našel
Chci Tě tady dnes v noci, chci Tě tady
Protože mě nic nesráží dolů, dolů, dolů

Kromě Tebe, má lásko. Kromě Tebe, má lásko

Přijďte, vy všichni ztracení
Ponořte se do mechu
Doufám, že můj zdravý rozum unese
odstranění skrvny mé lásky
V papírové kaši

Přijďte vy všichni znovuzrození
Odpusťte páru z mé houkačky
Řídím to opravdu tvrdě
Tohle není láska, tohle je porno
Bůh mi odpoustí
Ale já, já se bičuji s opovržením, opovržením

Chci slyšet to, co mi musíš o mě říct
Slyšet, jestli se chystáš žít beze mě
Chci slyšet, co chceš
Vzpomínám si na prosinec
A chci slyšet, co mi musíš o mě říct
Slyšet, jestli se chystáš žít beze mě
Chci slyšet, co chceš
Co k čertu chceš?
Překlad z http://www.pohodar.com