BACK TO HER MAN
DAMIEN RICE

The look of hunger in a woman with heat
Is enough to lift an old man from his knees
Like the piece of a puzzle
he's been lookin' for
He was leanin' to dyin'
now he's comin' back for more.

The look of a woman
when she gets you alone
You can't see what's comin'
but there's blood in your bones.
There's powder in your pocket
and ships in your sea
Well it doesn't often happen
but it happened to me.

Then she goes back to her man
Back to her man
Back to, back to her man.

There's a look of war in the way that you go
But the lead in your arrow is loose,
don't you know?
And all that you've got is lost in the game
Of picking your own pockets
for someone to blame.

There may be nothin' above the art of love
Depending on who you're dreaming of
And you can't escape
when it feels like rape
But who's raping who?

Then she goes back to her man
Back to her man
Back to, back to her man. (2x)

She don't love him
She don't love him no more
Love him, love him (2x)

She don't love her man
She don't love (2x)

She goes back to her man
Back her man
Back to, back to her man.
Lyrics from http://www.pohodar.com

ZPÁTKY KE SVÉMU MUŽI
DAMIEN RICE

Hladový pohled spolu se žárem v ženě
stačí na to, aby starého muže zvedl z kolen.
Jako dílek puzzle,
jejž hledal.
Učil se umírat,
teď se vrací zpět pro víc.

Ten pohled ženy,
když Tě zanechává osamění.
Nemůžeš vidět, co přichází,
ale ve Tvých kostech je krev.
Ve Tvých kapsách je střelný prach
a na Tvém moři lodě.
Dobře, nestává se to často,
ale mně se to stalo.

Takže ona odchází zpátky ke svému muži
Zpátky ke svému muži
Zpátky, zpátky ke svému muži

Způsob, jakým odcházíš, je jako vyhlášení války
Ale olověná zátěž Tvého šípu je uvolněná,
cožpak to nevíš?
A že všechno, co máš, jsi ztratila ve hře,
na vybírání svých vlastních kapes,
abys měla koho obvinit.

Nic není nad uměním lásky
Závislostí na někom, o němž sníš
A nemůžeš uniknout,
když to vypadá jako znásilnění
Ale kdo koho znásilňuje?

Takže ona odchází zpátky ke svému muži
Zpátky ke svému muži
Zpátky, zpátky ke svému muži (2x)

Nemiluje ho
Už ho víc nemiluje?
Nemiluje ho, nemiluje ho (2x)

Nemiluje svého muže
Nemiluje (2x)

Odchází zpátky ke svému muži
Zpátky ke svému muži
Zpátky, zpátky ke svému muži (2x)
Překlad z http://www.pohodar.com