ACCIDENTAL BABIES
DAMIEN RICE

Well I held you like a lover
Happy hands and your elbow
in the appropriate place

And we ignored our others, happy plans
For that delicate look upon your face

Our bodies moved and hardened
Hurting parts of your garden
With no room for a pardon
In a place where no one knows
what we have done

Do you come
Together ever with him?
And is he dark enough?
Enough to see your light?
And do you brush
your teeth before you kiss?
Do you miss my smell?
And is he bold enough to take you on?
Do you feel like you belong?
And does he drive you wild?
Or just mildly free?

What about me?

Well you held me like a lover
Sweaty hands
And my foot in the appropriate place

And we use cushions to cover
Happy glands
In the mild issue of our disgrace

Our minds pressed and guarded
While our flesh disregarded
The lack of space for the light-hearted
In the boom that beats our drum

Well I know I make you cry
And I know sometimes you wanna die
But do you really feel alive without me?
If so, be free
If not, leave him for me
Before one of us
has accidental babies
For we are in love

Do you come
Together ever with him?
Is he dark enough?
Enough to see your light?
Do you brush your teeth before you kiss?
Do you miss my smell?
And is he bold enough to take you on?
Do you feel like you belong?
And does he drive you wild?
Or just mildly free?

What about me?
What about me?
Lyrics from http://www.pohodar.com

NEPLÁNOVANÉ DĚTI
DAMIEN RICE

Nu, já Tě objímal jako milenec
Šťastné ruce a Tvůj loket
na vhodném místě

A ignorovali jsme naše ostatní, veselé plány
pro jemný vzhled Tvé tváře

Naše těla se pohybovala a tvrdla
Zraňující části Tvé zahrady
S žádným prostorem k odpuštění
Na místě, kde nikdo neví,
co jsme udělali

Přicházíš
Dokonce společně s ním?
A on je dost temný?
Dost, aby viděl Tvé světlo?
A čistíš si
zuby předtím, než líbáš?
Stýská se Ti po mé vůni?
A je dost silný na to, aby se Tě ujal?
Cítíš se, jako bys mu náležela?
A přivádí Tě k šílenství?
Nebo jen k lehké nevázanosti?

A co já?

Nu, objímala jsi mě, jako milenka
Zpocené dlaně
A má noha na vhodném místě

A používáme polštářky k zakrytí
Šťastných žláz
V lehké záležitosti naší hanby

Naše mysli tísněné a hlídané
Zatímco naše těla ignorovaná
Nedostatek místa pro bezstarostné
Ve hřmění, jímž duní náš buben

Nu, vím, že Tě přivádím k pláči
A vím, že občas chceš zemřít
Ale opravdu se cítíš beze mě naživu?
Jestli ano, buď volná
Jestli ne, opusť ho a vrať se ke mně
Dříve, než jeden z nás
bude mít neplánované děti
Protože jsme zamilovaní

Přicházíš
Dokonce společně s ním?
A on je dost temný?
Dost, aby viděl Tvé světlo?
A čistíš si
zuby předtím, než líbáš?
Stýská se Ti po mé vůni?
A je dost silný na to, aby se Tě ujal?
Cítíš se, jako bys mu náležela?
A přivádí Tě k šílenství?
Nebo k jen lehké nevázanosti?

A co já?
A co já?
Překlad z http://www.pohodar.com