SECRETS OF LOVE
DJ BOBO & SANDRA

Show me the secrets of love

Everlasting love I'm longing for
I need you by my side
Dazzling moments roaming more and more
Every day and every night
You are my everything my shining star
My heart is in your hands
Show me where's the way to paradise
The way to reach your heart

Love is a passion and love will light a fire
Trust your emotions, believe in your dreams
Trapped in a mystery, you are my desire
Show me the secrets of love
The secrets of love

Show me the secrets of love

Youre my guiding light in any place
Your love is all around
Oh I close my eyes I see your face
Don't let the sun go down
My love is here to stay, you're not alone
There's nothing more we need
I'm in heaven when you're close to me
You're the colour of my life

Love is a passion and love will light a fire
Trust your emotions, believe in your dreams
Trapped in a mystery, you are my desire
Show me the secrets of love
The secrets of love

The secrets of love
Show me the secrets of love

Life's so empty without you
Without you
There is something about you
What do I do
Hear the angel in heaven crying
Let me hold you
With you I'm flying
I am flying

Love is a passion and love will light a fire
Trust your emotions, believe in your dreams

Believe in your dreams
Trapped in a mystery, you are my desire
Show me the secrets of love

The secrets of love
The secrets of love
Believe in your dreams
Show me the secrets of love
The secrets of love
Lyrics from http://www.pohodar.com

TAJEMSTVÍ LÁSKY
DJ BOBO & SANDRA

Ukaž mi tajemství lásky

Toužím po věčné lásce
Potřebuji Tě po mém boku
Více a více přicházejí okouzlující chvíle
Každý den a každou noc
Ty jsi moje všechno, má zářící hvězda
Mé srdce je ve Tvých rukou
Ukaž mi cestu do ráje
Způsob, jak dosáhnout Tvého srdce

Láska je vášeň a láska zažehne oheň
Důvěřuj svým emocím, věř ve své sny
Polapena v tajemnosti, jsi moje touha
Ukaž mi tajemství lásky
Tajemství lásky

Ukaž mi tajemství lásky

Jsi mé světlo, které mě vede, ať jsem kdekoliv
Tvá láska je všude okolo
Oh, zavírám oči a vidím Tvou tvář
Nenech slunce zapadnout
Moje láska je tady, aby vydržela, nejsi sama
Nic víc nepotřebujeme
Když jsi blízko mne, jsem v nebi
Jsi barvou mého života

Láska je vášeň a láska zažehne oheň
Důvěřuj svým emocím, věř ve své sny
Polapena v tajemnosti, jsi moje touha
Ukaž mi tajemství lásky
Tajemství lásky

Tajemství lásky
Ukaž mi tajemství lásky

Život je tak prázdný bez Tebe
Bez Tebe
Něco na Tobě je
Co dělám?
Slyším, jak andělé v nebi pláčí
Nech mě Tě objímat
S Tebou létám
Létám

Láska je vášeň a láska zažehne oheň
Důvěřuj svým emocím, věř ve své sny

Věř ve své sny
Polapena v tajemnosti, jsi moje touha
Ukaž mi tajemství lásky

Tajemství lásky
Tajemství lásky
Věř ve své sny
Ukaž mi tajemství lásky
Tajemství lásky
Překlad z http://www.pohodar.com