I JUST DIED
IN YOUR ARMS TONIGHT
CUTTING CREW

Oh I, I just died in your arms tonight
It must have been something you said
I just died in your arms tonight

I keep looking for something I can't get
Broken hearts lie all around me
And I don't see an easy way to get out of this
Her diary it sits on the bedside table
The curtains are closed, the cats in the cradle
Who would've thought
that a boy like me could come to this

Oh I, I just died in your arms tonight
It must've been something you said
I just died in your arms tonight
Oh I, I just died in your arms tonight
It must've been some kind of kiss
I should've walked away,
I should've walked away

Is there any just cause for feeling like this?
On the surface I'm a name on a list
I try to be discreet, but then blow it again
I've lost and found, it's my final mistake
She's loving by proxy, no give and all take
'cos I've been thrilled
to fantasy one too many times

Oh I, I just died in your arms tonight
It must've been something you said
I just died in your arms tonight
Oh I, I just died in your arms tonight
It must been some kind of kiss
I should've walked away,
I should've walked away

It was a long hot night
She made it easy, she made it feel right
But now it's over the moment has gone
I followed my hands not my head,
I knew I was wrong

Oh I, I just died in your arms tonight
It must've been somehting you said,
I just died in your arms tonight
Oh I, I just died in your arms tonight
It must've been some kind of kiss
I should've walked away
I should've walked away
Lyrics from http://www.pohodar.com

PRÁVĚ DNES V NOCI JSEM ZEMŘEL
VE TVÉ NÁRUČI
CUTTING CREW

Oh já, já právě dnes v noci zemřel ve Tvé náruči
Muselo to být něco, co jsi řekla
Právě dnes v noci jsem zemřel ve Tvé náruči

Dál hledám něco, co nemůžu dostat
Všude okolo mne leží zlomená srdce
A já nevidím žádnou lehkou cestu z toho ven
Její deník, ten leží na nočním stolku
Závěsy jsou zatažené, kočky v kolébce
Kdo by si byl myslel,
že by kluk jako já mohl do toho jít

Oh já, já právě dnes v noci zemřel ve Tvé náruči
Muselo to být něco, co jsi řekla
Právě dnes v noci jsem zemřel ve Tvé náruči
Oh já, já právě dnes v noci zemřel ve Tvé náruči
Musel to být nějaký druh polibku
Měl jsem jít pryč
Měl jsem jít pryč

Je nějaká přesná příčina cítit se takhle?
Zvnějšku jsem (jen) jménem na seznamu
Snažím se být nenápadný, ale pak to znovu promarním
Ztratil jsem a našel, to je moje poslední chyba
Miluje v zastoupení, nic nedává a všechno bere
Protože jsem byl vzrušený
tolikrát jednou představou

Oh já, já právě dnes v noci zemřel ve Tvé náruči
Muselo to být něco, co jsi řekla
Právě dnes v noci jsem zemřel ve Tvé náruči
Oh já, já právě dnes v noci zemřel ve Tvé náruči
Musel to být nějaký druh polibku
Měl jsem jít pryč
Měl jsem jít pryč

Byla to dlouhá horká noc
Usnadnila to, dala tomu dobrý pocit
Ale teď je to u konce, ta chvíle je pryč
Následoval jsem své ruce, ne svou hlavu
Vím, že jsem udělal chybu

Oh já, já právě dnes v noci zemřel ve Tvé náruči
Muselo to být něco, co jsi řekla
Právě dnes v noci jsem zemřel ve Tvé náruči
Oh já, já právě dnes v noci zemřel ve Tvé náruči
Musel to být nějaký druh polibku
Měl jsem jít pryč
Měl jsem jít pryč
Překlad z http://www.pohodar.com