KISS ME
AVRIL LAVIGNE

Kiss me out of the bearded barley
Nightly, beside the green, green grass
Swing, Swing, swing the spinning step
You wear those shoes
and I will wear that dress

Oh, kiss me beneath the milky twilight
Lead me out on the moonlit floor
Lift your open hand
Strike up the band
and make the fireflies dance
Silver moon´s sparkling, so kiss me

Kiss me down by the broken tree house
Swing me upon its hanging tire
Bring, bring, bring your flowered hat
We´ll take the trail
marked on your father´s map

Oh, kiss me beneath the milky twilight
Lead me out on the moonlit floor
Lift your open hand
Strike up the band
and make the fireflies dance
Silver moon´s sparkling, so kiss me

Oh, kiss me beneath the milky twilight
Lead me out on the moonlit floor
Lift your open hand
Strike up the band
and make the fireflies dance
Silver moon´s sparkling, so kiss me
Lyrics from http://www.pohodar.com

POLIB MNE
AVRIL LAVIGNE

Polib mne mimo vousatý ječmen
Každou noc vedle zelené, zelené trávy
Otáčej se, otáčej se, otáčej otáčivým krokem
Nosíš ty boty
a já budu nosit ty šaty

Oh, polib mě v mléčném soumraku
Vyveď mě ven na měsícem ozářený parket
Zvedni své otevřené ruce
Dej pokyn kapele, ať spustí
a přiměj světlušky tančit
Stříbrný měsíc je jiskřivý, tak mne polib

Polib mne u zříceného domku na stromě
Zatoč se mnou za jeho visící pneumatikou
Přines, přines, přines svůj květovaný klobouk
Dáme se stezkou,
vyznačenou na mapě Tvého otce

Oh, polib mě v mléčném soumraku
Vyveď mě ven na měsícem ozářený parket
Zvedni své otevřené ruce
Dej pokyn kapele, ať spustí
a přiměj světlušky tančit
Stříbrný měsíc je jiskřivý, tak mne polib

Oh, polib mě v mléčném soumraku
Vyveď mě ven na měsícem ozářený parket
Zvedni své otevřené ruce
Dej pokyn kapele, ať spustí
a přiměj světlušky tančit
Stříbrný měsíc je jiskřivý, tak mne polib
Překlad z http://www.pohodar.com