DYING IN THE SUN
CRANBERRIES

Do you remember
The things we used to say?
I feel so nervous
When I think of yesterday

How could I let things
Get to me so bad?
How did I let things get to me?

Like dying in the sun
Like dying in the sun
Like dying in the sun
Like dying [x2]

Will you hold on to me
I am feeling frail
Will you hold on to me
We will never fail

I wanted to be so perfect you see
I wanted to be so perfect

Like dying in the sun
Like dying in the sun
Like dying in the sun
Like dying [x2]
Lyrics from http://www.pohodar.com

UMÍRÁNÍ NA SLUNCI
CRANBERRIES

Vzpomínáš si
Na věci, které jsme říkali?
Cítím se tak nervózní
Když myslím na včerejšek

Jak bych mohla nechat věci
dopadnout pro mě tak špatně?
Jak jsem nechala věci pro mě dopadnout?

Jako umírání na slunci
Jako umírání na slunci
Jako umírání na slunci
Jako umírání [x2]

Vytrváš se mnou?
Cítím se slabá
Vytrváš se mnou?
Nikdy nepadneme

Víš, že jsem chtěla být tak dokonalá
Chtěla jsem být tak dokonalá

Jako umírání na slunci
Jako umírání na slunci
Jako umírání na slunci
Jako umírání [x2]
Překlad z http://www.pohodar.com